Christer Borg: SD har fel om småskalig vattenkraft

Featured Image -- 12144

Publicerat i LT, Jämtland, den 30/1 2016

VÄRNA SMÅSKALIG VATTENKRAFT

I Sverige finns det drygt 1900 mindre vattenkraftsstationer som har en effekt om 10 MW eller lägre. De flesta av dessa ligger på platser där vattenkraften använts i århundraden för att driva kvarnar, sågar, hammare och liknande. Många av de mindre samhällena i södra hälften av Sverige har vuxit fram kring vattenkraften. Det finns därför finns ett mycket stort kulturhistoriskt värde kring kraftverken utöver elproduktionen. Den småskaliga vattenkraften har dock ett stort värde för energibalansen i södra Sverige där den utgör nästan tjugo procent av den installerade effekten.

Ett flertal av dessa småskaliga vattenkraftstationer hotas nu av nedläggning till följd av omfattande nyprövningar av befintliga tillstånd. Bakgrunden till detta är att Mark- och miljööverdomstolen under 2012 i tre överklagade tillsynsärenden uttalade att privilegiebrev inte kan jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen ansåg också att tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen, har rätt att förelägga vattenkraftsägaren att ansöka om ett tillstånd.

Flera länsstyrelser har därför nu börjat utfärda förelägganden för vattenkraftsägarna att söka miljötillstånd för verksamheten eller upphöra med driften. Detta trots att det ofta finns rättslig grund vid de flesta verksamheterna i form av häradsdomar, privilegiebrev och urminnes hävd. Processen blir dyr för vattenkraftsägarna, som i enlighet med miljöbalkens princip om att det är förorenaren som betalar får betala även motpartens kostnader för såväl utredningar som för advokater och ombud, vilket ofta handlar om hundratusentals kronor.

En lagändring är nödvändig för att kunna ge dessa producenter rimliga villkor och för att på ett konstruktivt sätt åstadkomma miljönytta där det är relevant och kostnadseffektivt. Det som nu sker är en orimlig ordning. Sverigedemokraterna kommer därför driva på för ett moratorium mot dessa nyprövningar i väntan på en översyn av Miljöbalken, vilket även är vår förhoppning att riksdagen kan besluta om.
Mattias Bäckström Johansson (SD)
Energipolitisk talesman och ledamot i Energikommissionen
Anders Forsberg (SD)
Landsbygdspolitisk talesman
Roger Hedlund (SD)
Ledamot Civilutskottet

Läs Christer Borgs, Älvräddarna, svar:
Publicerat i LT, Jämtland, den 12/2 2016

SD HAR FEL OM SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SD:s artikel om småskalig vattenkraft är full av felaktigheter. 1900 småskaliga kraftverk är korrekt, men de 960 största drabbas inte av hot om utrivning. De har giltiga tillstånd och de har råd med både miljöprocess och de nödvändiga miljöåtgärder som behövs för att Sverige ska klara nationella och EU-rättsligt bindande miljömål.
De 1000 minsta har en installerad effekt som motsvarar från bilmotor ner till moped. Ungefär 700 av dessa bedriver verksamheten med urminnes hävd, och eftersom dessa producerar så extremt lite energi, har de definitiv inte råd med vare sig process i domstol eller miljöåtgärder. Få av dem är viktiga kulturminnen, statistik från länsstyrelser visar att kanske vart 50:e kraftverk, dvs. totalt 20 av dessa 1000 har så stora kulturmiljövärden att de inte bör rivas ut. Där måste vi få till fiskvägar och dessa bör byggas med medel från den fond som föreslås från Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Även eventuella utrivningar bör ske med statliga fondmedel, det är ohemult att privatpersoner ska drabbas ekonomiskt när samhället ändrar miljöriktning.

De 1000 minsta producerar ungefär 1/200-del av svensk vattenkraft, och står inte för några 20 procent av effekten i södra Sverige. Vare sig det nationella eller regionala kraftsystemet skulle drabbas av kris om dessa 1000 skulle försvinna, frågan är snarare om någon på Svenska Kraftnät skulle märka det.
Sveriges riksdag stiftar lagar. En heter miljöbalken. Den ska följas av alla, bland annat tillsynsmyndigheter, i detta fall länsstyrelserna. Mark- och miljööverdomstolen har i ett stort antal vägledande domar visat att urminnes hävd inte är att jämställa med ett miljöbalkstillstånd. Det är alltså juridiskt utrett, domstolarna står fria från riksdagen, och länsstyrelserna gör allt enligt skolboken.

Ett moratorium mot en lagstiftning som trädde i kraft år 1999 skulle bli en kioskvältare i sig. Om ett sådant moratorium dessutom skulle komma till på de faktafelaktigheter som visas i denna debattartikel vore det en skandal utan like.
Christer Borg

Ordförande Älvräddarnas Samorganisation
Delegerad expert i Vattenverksamhetsutredningen 2012-2014

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.