Kritisk sakägare till fiskodlingen vid Rödön efterlyses!

Det viktigaste först! Jag söker en person i anslutning till Rödön i Storsjön som är kritisk till fiskodlingen enligt Miljöprövningsdelegationens beslut, men som inte själv av olika anledningar vill överklaga. Det skulle kunna innebära att jag genom fullmakt överklagar i den personens, det vill säga i ditt ställe! Det kostar absolut ingenting annat än ett… Continue Reading


Kiselalger i vattendrag

Enligt EU:s vattendirektiv måste medlemsländer göra mätningar i sjöar och vattendrag för att bedöma statusen. Vilka kiselalger (påväxtalger) som finns i ett vattendrag beror på hur vattenkvaliteten är och påverkan ser ut. Filmen från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt visar hur undersökningen går till och vad man kan använda resultaten till. Ramdirektivet för vatten och svensk… Continue Reading