Fiskodlingen i Storsjön – överklaganden att vänta….

storsjön

Bakgrund:
Företaget Bright Water Fish AB har fått tillstånd att anlägga en fiskodling för drygt 1 500 ton regnbågsöring och röding i Storsjön.
(ÖP  2016-02-08)

Protesterna låter inte vänta på sig…

Insändare ÖP: 2016-02-09

Märkligt att tillåta fiskodling

Att tillåta fiskodling i Storsjön är ett märkligt beslut där man undrar om miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen i Västernorrland har gjort en adekvat konsekvensanalys eller någon över huvudtaget.

Med den erfarenhet vi har av förorenat dricksvatten i Östersundskommun ter sig beslutet ytterst tveksamt, därtill all övrig miljöpåverkning. Arbetstillfällen är bra men inte till priset av vår miljö och hälsa.

Detta beslut känns som en försmak av Storregion Norrland, där viktiga beslut för oss fattas av någon annan instans inom regionen men utan regional kännedom och känsla. Att miljöprövningsdelegationen för vårt område är förlagd till länsstyrelsen i Västernorrland kan ifrågasättas, inte minst genom detta beslut. Vår egen länsstyrelse torde vara kapabel till att kunna fatta beslut som gäller sitt eget län, Jämtland/Härjedalen.

Det norska företaget som nu planerar fiskproduktion kan inte odla fisk på andra sidan gränsen i sötvattenssjöar då sådan odling där är förbjudet. Därtill skall även betänkas att Storsjön är vattentäkt för fyra kommuner. Kristdemokraterna i Jämtland/Härjedalen motsätter därför sig starkt den planerade fiskproduktionen.

Lars-Erik Olofsson (Kd)
Emanuel Sandberg (Kd)

Insändare ÖP: 2016-02-11:

Fiskodling i Storsjön utan garantier

En fiskodling kan ge stora miljökonsekvenser. Miljökonsekvensutredningen som bifogas ansökan om tillstånd är en partsinlaga från den sökande och redovisar endast vad den sökande anser kunna vara miljökonsekvenser. Något krav finns inte på oberoendeställning för den som gör Miljökonsekvensutredningen i förhållande till den som ansöker om tillstånd.

I det aktuella fallet, som gäller prövningen av fiskodlingen i Vejmon, hade det sökande bolaget enligt dess årsredovisning för 2015 förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital om 50 000 kronor vilket gör det likvidationspliktigt. Ett sökande bolag vars bokslut heller inte revideras av extern revisor.

Hur kontrollerar länsstyrelsen att en verksamhetsutövare har en ekonomisk styrka att sanera omgivningen om det visar sig att fiskodlingen resulterat i en miljöskada när bolaget till och med är likvidationspliktigt under ansökningstiden för tillståndet? Länsstyrelsen sätter våra gemensamma tillgångar på spel för enskilda intressen.

Orolig Rödöbo

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.