Vill nominera Fiskevårdsnätverket i Göteborg

Vill nominera Fiskevårdsnätverket i Göteborg för deras storartade insatser med att restaurera åar. De har både rensat , rivit dammar och byggt lekbäddar på ett stort antal bäckar och små åar i Göteborgstrakten. Ett arbete som givit goda resultat  med ökande lekfisk och goda mängder havsöringsyngel.Ett arbete som är i absolut toppklass! Leif Eriksson STBSmedlem.… Continue Reading


Nyttiga och skadliga alger

Manus: Tore Lindholm och Jussi Meriluoto Vad är alger? Alger är en föråldrad term för fotosyntetiska organismer av mycket olika typ, men termen lever kvar av praktiska skäl. Vetenskapen om alger kallas fykologi (eng. phycology). Algerna är alltså en mycket brokig samling av organismer. Även cyanobakterierna (förr: blågrönalger) tas upp i algböcker trots att de… Continue Reading


Spö bygge

Jag väntar bara på några sena delar sedan har jag lovat o bygga ett Gädd-spö till Save the baltic auktion. Jag kommer snart lägga komplett information om hela bygget. Det kommer även bilder och eventuellt film klipp så alla kan se hur man bygger eller vill lära sej. Är det något jag glömt eller liknade… Continue Reading