Ja till stor odling av fisk i Storsjön – trots många protester

Företaget Bright Water Fish AB har fått tillstånd att anlägga en fiskodling för drygt 1 500 ton regnbågsöring och röding i Storsjön. Det är överklaganden att vänta. Bland annat varnar föreningen Sportfiskarna i Norrlands Inland för att de laxfiskstammar som redan finns i Storsjön kan drabbas, bland annat av smittsamma sjukdomar från fiskarna som föds… Continue Reading


Åtgärder för två miljarder – men havsmiljömålen nås inte

Foto: Karin Persson P4 Gotland Sveriges Radio Publicerat 2016-02-08 Åtgärder för två miljarder kommer att ge en samhällsekonomisk vinst på fem miljarder, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Målet i EU:s havsmiljödirektiv, att Östersjön ska ha god miljöstatus år 2020, kommer inte att nås. Havs- och vattenmyndigheten är nu klar med Sveriges första åtgärdsprogram för havsmiljön. Det är… Continue Reading