Mrs save the baltic salmon

Det känns helt rätt att nominera Linda Västrik för hennes film och gärning för våra vatten, som vi tidigare sagt i våra nomineringar är det av stor tyngd att vi lyfter gärningar som agerar globalt och får följder lokalt. Se filmen nedan. Water for life   http://vinostream.com/full/stream.php?id=tt2732092 http://akademinvaland.gu.se/aktuellt/e/?eventId=3175155582 http://www.svtstatic.se/cms-image/cachable_image/1396968766/dox/article1936430.svt/alternates/large/DOK-De-dansande_001.jpg Årets Mai Zetterling stipendium gick till… Continue Reading


INGEN ÖVERSIKT PÅ HUR MYCKET LAX SOM DÖR UNDER LUSBEHANDLING

Av: Linn Therese Skaar Hoste 2016-02-04 Foto: Elisabeth Wilmann, Mattilsynet Kyst.no* har inte lyckats få en sammanställd förteckning över hur många fiskar som dör i samband med lusbehandling och inte heller orsaken till detta. Mattillsynet (norska livsmedelsverket) har inte heller en översikt. – Odlare som upplever att många fiskar dör under behandlingen måste noga undersöka… Continue Reading