Samhället har förlorat förmågan att se allvarliga signaler från miljön

Något är allvarligt fel i den svenska miljön. Sjöfåglar har dött i massiv omfattning de senaste tio åren i en plågsam förlamningsdöd. De senaste åren har även större landlevande djur drabbats bland annat älgar.

Professor Lennart Balk från Stockholms Universitet är förvånad över att larmrapporterna om älgdöd och sjöfågeldöd inte lett till större reaktioner och insatser från samhället.

Lennart_Balk-Foto-Per-Ake-Hagerroth

Under en längre tid har Sverige haft överdödlighet bland stora däggdjur och bland sjöfåglar. Man har hittills inte hittat orsaken. Lennart Balk har funnit att sjöfåglarna lider av B-vitaminbrist, men man vet inte varför de får B-vitaminbrist. Lennart Balk och hans medarbetare publicerar snart en undersökning om B-vitaminbrist bland döda och sjuka älgar.

Referenser och relaterat

Lennart Balk på Stockholms Universitet

Lennart Balks vetenskapliga undersökning om B-vitaminbrist bland sjöfåglar

Unravelling the mystery of dead moose in southern Sweden

forsta-kalven-oo

”Något stort och otäckt händer”

– Det är uppenbart att det är något stort och otäckt som händer, säger Le Carlsson, engagerad naturvän i Blekinge som inventerar döden bland sjöfåglar i Blekinge skärgård.
Le Carlsson är djupt oroad över den grymma sjukdom som drabbar sjöfåglarna i Blekinge skärgård och över hela Sverige enligt de rapporter han får. De första tecknen på sjukdomen innebär att fåglarna inte lika snabbt flyr undan när han närmar sig dem, sedan märker han en tilltagande förlamning som börjar med att fåglarna inte kan röra benen, men fortsatt kan röra vingarna. Le Carlsson har hittat svanar med sönderslagna blodiga vingknogar, som försökt lyfta men inte längre klarat av det eftersom de behöver hjälp av benen. Förlamningen tilltar alltmer och till slut kan fåglarna inte röra sig överhuvudtaget längre.

Läs även Comments och text NewsVoicer

Möter plågsam död
Han har hittat fågelungar som hackat sig ut genom skalet, men där föräldern legat död ovanpå. Han hittar fåglar liggande döende i sin egen avföring. Han har hittat en vitkindad gås som sökt skydd undan trutar, men inte lycktas fly från plågoandarna på grund av förlamningen. Trutarna kunde därför börja äta på den stackars fågeln medan den var levande och den hade gått en mycket plågsam död tillmötes. Listan kan göras mycket lång på konkreta exempel på det lidande och det drama som Le Carlsson observerar och som pågår just nu bland sjöfåglarna.

Katastrofala minskningar
Hittills i år har Le Carlsson, enbart på de platser han hunnit besöka i Blekinge, räknat drygt 2 500 döda sjöfåglar. Döden drabbar alla arter, men eftersom vissa arter är mer talrika än andra hittar Le Carlsson mest döda och sjuka av de talrika arterna, exempelvis trutar och måsar. Den fågel som är vanligast levande är också den som han hittar mest döende eller död. Han har även tillsammans med ornitologen Johan Wolgast från Karlshamn inventerat antalet levande fåglar i Blekinge skärgård för länsstyrelsens räkning och även där ser han katastrofala minskningar. Exempel kan tas från ön Spjutsö i Blekinge. Där fanns för fem år sedan flera tusen trutar. I dag har antalet minskat till 4-500.

Enormt hög dödlighet
– Ulf Lundgren på länsstyrelsen i Blekinge har tittat på antal döda gråtrutar i förhållande till antal levande fåglar på 10 öar jämnt fördelade längs hela kuststräckan i Blekinge. Dödligheten varierar mellan 7- 43 procent.
– 43 procent är en enormt hög dödlighet, säger Le Carlsson.
Le Carlsson poängterar att det inte bara är sjöfåglarna som drabbas, men de syns mest eftersom de är relativt stora. Han har även hittat sädesärlor och andra mindre fåglar, men eftersom de snabbt äts upp av trutar och snabbt försvinner, syns de mindre fågelarternas död i mindre utsträckning.
– Jag har hittat ett 30-tal döda fåglar som varit ringmärkta, och ringmärkningarna tyder på att det inte är enbart ett lokalt problem. Fåglarna kommer från Holland, Danmark, Polen, Tyskland, Sverige och Finland. Jag har även hört att man i Holland också observerat sjöfågelsdöd, säger Le Carlsson.

0281

Det var rovfåglarna och andra fåglar högst upp i näringskedjan som drabbades först och värst, eftersom miljögifterna anrikas med näringskedjan.
Nu verkar miljökatastrofen slå mot samtliga fågelarter, stora som små, och inte först de som är högst upp i näringskedjan. Det tyder på en helt annan situation, något helt annat. Att de små sparvarnas kvitter håller på att tystna tyder på en påverkan som sker samtidigt i alla led av predationskedjan, något som vi inte sett tidigare.

Sjöfågeldöden faller mellan stolarna

Med anledning av larmrapporterna om dramatiskt hög och mystisk sjöfågeldöd, ställdes även frågan till Naturvårdsverkets naturresursavdelning om hur man från myndigheten agerar i frågan. Torsten Mörner, statsveterinär på SVA, började redan för två år sedan tala med Naturvårdsverket om problemet. Enligt Anders Wetterin, avdelningsdirektör på naturresursavdelningen, faller problemet mellan stolarna: Naturvårdsverket har inget ansvar för sjuka vilda djur, annat än ett generellt ansvar för vilda djur och fåglar. Emellertid sköt Naturvårdsverket till pengar när det gällde massdöden bland sälar på 80-talet.
– Vi har dessutom inte hunnit med detta, det är tyvärr så. Det är alltid en fråga om vad man kan prioritera, säger Anders Wetterin.
I förra veckans nummer av Miljömagasinet redovisades även miljöanalysavdelningens syn på frågan:
– Vi har många andra saker att arbeta med, sade Sverker Evans, avdelningsdirektör.
På SVA har man aldrig tidigare sett en massdöd enligt det beskrivna mönstret. Parasiter har slagit ut tusentals fåglar vid enstaka tillfällen och på 90-talet pågick ett utbrott av fågelkolera som ledde till att mängder av sjöfåglar dog, framförallt ejdrar.

ejderdo0308d
Nu får vi tecken på en miljökatastrof som slår mot många olika fågelarter samtidigt. Om det beror på miljögifter, så drabbar det såväl tidigt som sent i näringskedjan. Att sparvtjattret tystnar och små sädesärlor och gäss drabbas samtidigt som trutar tyder på det.
Hotet om den tysta våren har kommit tillbaka, skillnaden är att i dag finns ingen lika tydlig bov, de möjliga orsakerna är skrämmande många. Av de kemikalier som har global spridning är endast en minoritet kända och karaktäriserade. Samtidigt brer elektrosmogen ut sig, som en alltmer tätnande osynlig dimma.

Text / Miljömagasinet / Mona Nilsson.

11889603_10152909736511991_5892686888996707007_n

Sign

Bror Högbom

RHC Diatoms.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.