Massdöd av lax på SalMar i Norge

SalMar kontrollerar 81 tillstånd for odling av lax i Norge, men äger Storbritanniens näst största odling,  Scottish Sea Farms. Under loppet av 26 minuter dog av 126.225 laxar, mer än 300 ton, under avlusning på en av Salmar s fiskodlingar. Anledningen är förmodligen överexponering av väteperoxid enligt SalMars rapport. Den så kallade ”ökade dödligheten” har blivit ganska… Continue Reading


Sportfiskemässan i Älvsjö 18-20 Mars

Välkommen till vår monter samt möjligheten till härbärge i vår lokal hos Scoterna, för 100 kr natten, då får du tak över huvudet samt tillgång till dusch och kök. Du tar med eget att sova i och på. Alla är välkomna. Skicka anmälan till savethebaltic@gmail.com Kika in på våra aktioner:http://www.tradera.com/profile/items/3890405/savethebaltic http://www.sportfiskemassan.se/Medverkande-foretag/Ladda-ner-hallplan-for-2016 Vägbeskrivning till mässan från… Continue Reading


Brootak.se sponsrar 2015 års laxhjältar

Tacksam för året som gått! din sponsring har spridit sig som en löpeld genom landet.  Tack Johan Thomasson med personal  http://brootak.se/ Klicka på länkarna som är understrukna namnen! så kan du läsa vad dom gjort.Omröstningen avslutas den 7 Mars kl 12.00 och den kostar 10 kr. Årets vinnare förkunnas på sportfiskemässan i Älvsjö den 18-20… Continue Reading


Sveriges största fiskodling på land i Jämtland?

Kall ligger vid kanten av den nordvästra stranden av Kallsjöns södra del. Sjön ligger i Åre kommun i Jämtland och ingår i Indalsälvens huvudavrinningsområde. Området erbjuder lättåtkomligt sjöfiske. Kalls sameby säljer ett särskilt fiskekort för fiske i vissa av deras husbehovsvatten. Fisket kan förenas med boende i någon av samebyns renvaktarstugor, i en mycket storslagen… Continue Reading


Metallpåverkade bäckar ger missbildade kiselalger.

Trots att vattendragens vattenkvalité klassades som ”god” eller ”hög”  visar studien att metallpåverkade bäckar under toxiska förhållanden ger missbildade kiselalgsskal. De åtta proverna ingår i Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram i Dalarna-projektet  för jordbruksmark och övervakas med hänseende på närsalter och bekämpningsmedel. Samma problem med med missbildning borde även uppstå vid en hög belastning med pesticider (bekämpningsmedel ) i vattendrag. Det studien… Continue Reading


God vattenmiljö eller maximal elproduktion?

Olika synvinklar på hållbar vattenkraft Mellanbygdens vattenråd  skriver idag om senaste numret av tidningen Hav och Vatten (nr 1 2016, sidorna 24-28) Där belyser HaV-myndigheten förslaget på en nationell strategi för hållbar vattenkraft, och den komplexitet och olika synvinklar som finns med koppling till miljöåtgärder för vattenkraften. Bland annat berörs några av synpunkterna om att glesbygden riskerar att missgynnas… Continue Reading


ÖSTERSJÖLAXÄLVAR I SAMVERKAN – PÅ DJUPET

VI ÄR EN IDEELLT ARBETANDE ORGANISATION OCH VI ÄR VAD VI HETER. ÖSTERSJÖLAXÄLVAR I SAMVERKAN – ETT SAMVERKANSORGAN SOM SAMLAR FJORTON AV SVERIGES TOTALT SEXTON KVARVARANDE VILDLAXÄLVAR. http://ostersjolaxalvar.se/om-oss https://www.facebook.com/Ostersjolaxalvar/ Som en gemensam, stark kraft arbetar vi unisont för en överordnad vision – att förvaltningen av Östersjöns vilda laxar och lekvandrande havsöringar ska ske långsiktigt och… Continue Reading


Äter du odlad fisk?

Äter du fortfarande odlad fisk? då är det hög tid att du tar ditt ansvar för dom kommande generationerna. Följ med oss i en rundvandring kring problematiken. 1. Fiskodlingen i stora delar av världen använder sig av olika typer av miljömärkningar som miljöorganisationer upprättar för att tjäna pengar. Källa:https://www.msc.org/hav-och-fisk/var-losning?set_language=sv MSC skapades 1997 när de två… Continue Reading


Politiker på bred front mot fiskodling i Storsjön!

Bright Water Fish AB har tidigare fått tillstånd enligt miljöbalken att anlägga en fiskodling i Storsjön utanför Vejmon på Rödön. Majoriteten av politikerna i Krokoms kommun ifrågasätter odlingen utanför Rödön. Man anser att påverkan av miljön inte är färdigutredd. Nu får domstolen avgöra! Läs mer i Östersundsposten. Publicerat 23 februari 2016


Gruff bidrar till save the baltic

Jag började göra mina Gruff havsöringdrag för 15 år sedan. Jag började för eget bruk men lyckliga omständigheter gjorde att jag fick beställningar av både guider och butiker när det visade sig att betena verkligen levererade fina öringar. Jag älskar mitt Östersjön och mina fiskevatten så jag vill göra ett bidrag med mina beten. Jag… Continue Reading


Fiskodling, allt-i-ett

Anläggningen kombinerar bränsleproduktion, växthusodling och fiskodling. Dessutom sker detta utsläppsfritt! Tänk er en fiskodling där allt tas till vara och återanvänds! Det är precis vad man gjort i Finland. Närmare bestämt i Nystad. Där odlas 250 ton sik per år och det ter sig visserligen dyrare än odling i traditionella, öppna kassar, men man räknar med… Continue Reading