Omnefjärdens fiskodling kontra Jordabalken

 

lagbok

”Funderingar kring en rådighetsfråga”

En av sakägarna gällande fiskodlingen Mjällomsfisk AB i Omnefjärden, i överklagandet till Miljööverdomstolen är Tommy Sjödin. Han vill nedan påpeka felaktigheter gällande Ön 11:1.

Fiskodlaren i Omnefjärden, Roger Edlund, har sedan 2004 kunnat utnyttja arrendeavtal med ägarna till Ön 11:1, eftersom dessa orättmätigt överlåtit både sin egen men även övrigas vattenrätt utan något godkänt samråd.

Jordabalken (1970:994)/Miljöbalken

  1. Lantmäteriets fastighetskarta är uppdaterad enligt lagtext i jordabalken där inritade fastighets- och naturreservatsgränser är införda!
  2. Sjökort är uppdaterade av Sjöfartsverket och reglerar den marina delen inom territorialvattengräns!
  3. Hävdande av egendom såväl mark, som vatten, skall tydligt utmärkas på fastighetskarta och nedtecknas i särskilda akter(handlingar) vid Lantmäteriet! Enligt fastighetskartan kan konstateras att hävdandet av eget vattenområde saknas för fastigheten Ön 11:1 och torde därför bedömas som egenmäktigt förfarande att utarrendera vattenområde som innehåller grundläggande förfoganderätt (fiskerätt) för byns fastigheter med skattetal (jordbruk)!
  4. Urkundsförfalskning. Jag finner ordalydelsen jämförlig med SFS, där den olagliga upplåtelsen av vattenområdet som har gemensamhetsrättigheter för byns alla jordbruksfastigheter, 8 stycken, inbringat inkomst till fastighetsägaren 11:1 sedan år 2004
    t o m 2015 av i runda tal 550 000 kronor och som enligt avtalet höjs om odlingsvolymen ökat, d v s när Miljöprövningsdelegationen och tillsynsmyndigheten godkänt ökning 2014 från 400 tusen kilo till 630 tusen kilo regnbågslax!
  5. Demokrati grundläggande i vår levnadsmiljö SVERIGE, och som gäller all lagtext i SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING och som särskilt kan krävas av RÅDMÄN och ledamöter i svenska domstolar, oavsett om ärenden hänvisas till mark- och miljö eller civilrättslig process.

    Allmänheten(sakägare) som drabbats borde kallas för brottsoffer och erhålla av staten hjälp till upprätthållande av vår demokrati och medborgarrätt, utan att hänvisas till enorma kostnader för anlitande av brottsmålsadvokater!!

Tommy Sjödin
Sakägare nr:22

  1. Vill man kolla lite mer av jordabalken finns SFS 1970:994 och Regeringskansliets rättsdatabaser 1970-12-17, SFS 1971:1209, med rättelseblad 2000:226 t o m SFS 2012:979 DS.

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.