Omnefjärdens fiskodling kontra Jordabalken

  ”Funderingar kring en rådighetsfråga” En av sakägarna gällande fiskodlingen Mjällomsfisk AB i Omnefjärden, i överklagandet till Miljööverdomstolen är Tommy Sjödin. Han vill nedan påpeka felaktigheter gällande Ön 11:1. Fiskodlaren i Omnefjärden, Roger Edlund, har sedan 2004 kunnat utnyttja arrendeavtal med ägarna till Ön 11:1, eftersom dessa orättmätigt överlåtit både sin egen men även övrigas vattenrätt utan något godkänt samråd. Jordabalken… Continue Reading