Rädda Vättern

Protestera mot de pågående granatsprängningarna i fredat fiskeområde i dricksvattentäkten Vättern. Här nedan hittar du adresser. Viktigt med skriftlig protest (e-post), för att den ska diarieföras, även om du också vill ringa ett personligt samtal (gör gärna båda!).   De granatskjutningar i Vättern som Försvarets materielverk (FMV) genomförde i december förra året fortsätter i dag,… Continue Reading