3 st frågor inför den Nationella Vattenbrukskonferansen.

I Mars 2016 är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen. Precis som tidigare blir konferensen en mötesplats som samlar aktörer från hela Sveriges odlare, kraftbolag, myndighetsrepresentanter, forskare och alla andra som har intressen i vattenbrukets utveckling.

Vi från Save The Baltic-Water For Life har genom åren lobbat hårt för flertalet olika vattenbruksfrågor bland annat vattenfrågor som berör gruvindustrin, vattenkraften, papperbruk, jordbruk och fiskodlingar etc. Men för att begränsa oss inför den Nationella Vattenbrukskonferensen vill vi denna gång lyfta 3 st vattenbruksfrågor.

Den 1:a vattenbruksfrågan gäller att rädda vildlaxen. Vi anser att industrin bär det stora ansvaret och behovet är enormt när det gäller att stävja gamla och nya industrisynder.

Exempelvis finns det ca 2 200 vattenkraftverk (i Sverige) där endast 3% har fungerande fiskvägar. Även gamla kvarndammar, bevattningsdammar inom jordbruk och flottningepoken har förstört många viktiga vattendrag som nu måste återställas. Vi ser även att biotopvårdare, eldsjälar och fiskevårdsföreningar behöver mer av ekonomiskt stöd för att genomföra viktig biotopvård för att uppnå Miljömålet: Levande sjöar och vattendrag.

Den 2:a vattenbruksfrågan är kravet på landbaserade fiskodlingar runt Östersjön. Tillsammans med Bevara Höga Kusten anser vi att storskalig fiskodling utan reningsverk inte är ett miljövänligt alternativ eftersom Östersjön redan nu är överbalastad med näringsämnen från bland annat jordbruket och industrin. Östersjön har idag världens största bottendöd.

Läs även

Fiskodlingar bidrar stort till övergödning

NYTT TILLSTÅND FÖR VATTUDALENS FISK AB

”Miljörätten saknar kompetenta uttolkare”

fiskodling2

Landbaserad fiskodling.

Den 3:e vattenbruksfrågan är tiaminbristen i Östersjön som vi anser är den viktigaste miljöfrågan eftersom sjöfåglar, sjöväxter och fiskarter runt Östersjön dör av bristen på vattenlösliga b-vitaminer främst tiamin.

Läs även

1 Vitaminbrist hos plankton

2 Kiselbrist gör Östersjön sjukare

Förvirrade fåglar speglar katastrof

Kunskapen om orsakerna till tiaminbristen är bristfällig.

Save The Baltic- Water For Life har genom åren arbetat hårt för att belysa kraftbolag, universitet och beslutsfattare att dom måste ta ett större ansvar när det gäller vilka skador vattenkraftens dammbyggnader har på vattenkvalitén i Östersjön.

Exempelvis vet vi idag har kiselhalten i Östersjön har halverats på grund av den förnybara vattenkraften och nu på senare tid på grund av övergödning. Ny forskning visar att kiselhalterna i Östersjön förändrats i sådan grad att det nu påverkat hela ekosystemet.

12294649_992153430832501_155128274214112667_n

Röda prickar visar vattenkraftverk. Under det senaste seklet har de flesta av de stora älvarna reglerats för att utvinna vattenkraft. Dessa förändringar har inneburit minskad transport av kisel till havet med 50%. Dammarna gör att vattnets uppehållstid ökar vilket gör att kisel hinner förbrukas innan det når havet.

Vattenweb

 

k4_pcb-anreicherung-marin-nkette_e_en

De högsta kiselhalterna återfinns i skogsälvarna, där det finns en relativt hög nederbörd och god tillgång på organiskt material. Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna. Dessa behöver löst kisel för att bygga upp sina skal. Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för fisk, sjöfåglar och sjöväxter etc.

Läs även

Förslag till riksdagsbeslut: Öka kunskapen om tiaminbrist

Miljö- och energidepartementet blundar när det gäller kiselbristen i Östersjön. Varför?

Fisk blir mindre och mindre vid vattenkraftsdammar

Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön

11889603_10152909736511991_5892686888996707007_n

Sign

Bror Högbom

Diatoms RHC

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.