NYTT TILLSTÅND FÖR VATTUDALENS FISK AB

 

stroms vattudal

 

Detta skrev ÖP 19/12-2015

Nytt odlingstillstånd i Linjeviken, Ströms Vattudal i Strömsunds Kommun

Beslut att Vattudalens fisk AB får tillstånd till fiskodling

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har den 11 december 2015 i beslut enligt miljöbalken meddelat Vattudalens Fisk AB tillstånd till fiskodling i Linjeviken, Ströms Vattudal i Strömsunds kommun.

Beslutet samt upplysningar om hur man överklagar beslutet finns tillgängligt för allmänheten på Kommunkontoret, Strömsunds kommun och på Länsstyrelsens Diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Den som vill klaga över beslutet ska göra det skriftligt genom besvär hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Besvärshandlingarna ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand, senast den 15 januari 2016. I skrivelsen bör diarienummer 551-6992-12 anges.

 

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.