NYTT TILLSTÅND FÖR VATTUDALENS FISK AB

    Detta skrev ÖP 19/12-2015 Nytt odlingstillstånd i Linjeviken, Ströms Vattudal i Strömsunds Kommun Beslut att Vattudalens fisk AB får tillstånd till fiskodling Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har den 11 december 2015 i beslut enligt miljöbalken meddelat Vattudalens Fisk AB tillstånd till fiskodling i Linjeviken, Ströms Vattudal i Strömsunds kommun. Beslutet samt upplysningar om… Continue Reading