HaV ger sex miljoner kronor för att riva damm i Mörrumsån

Pressmeddelande  •  2015-12-08 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger sex miljoner kronor till ett projekt för att stärka beståndet av lax och öring i Mörrumsån. Pengarna ska användas till att riva ut dammbyggnaden vid Mariebergs kraftstation. – Eftersom det är första vandringshindret i ån så kommer det att få väldigt stor effekt, inte bara för… Continue Reading