Havsströmmar och vattenkraft.

Denna fråga riktar sig främst till politiker, vetenskapsmän, professorer och klimatforskar som anser att vattenkraften är lösningen för att stoppa klimatförändringarna. Frågan är oerhört viktig att få svar på eftersom industrin och bankerna just nu bygger ut världens floder med förnybar grön vattenkraft. Frågan lyder: Tror ni att artrikedomen i havsströmmarna påverkas av vattenkraft? 3700 stora kraftverksdammar… Continue Reading


Monsanto inför rätta för brott mot mänskligheten i Haag

The Organic Consumers Association (OCA), IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International (RI), and Millions Against Monsanto, joined by dozens of global food, farming and environmental justice groups announced today that they will put Monsanto MON (NYSE), a US-based transnational corporation, on trial for crimes against nature and humanity, and ecocide, in The Hague, Netherlands, next… Continue Reading


Stockholm tar täten i satsning på kemikaliesmarta städer

Pressmeddelande  •  2015-12-07 07:30 CET Stockholms stads Kemikaliecentrum kommer att leda EU-projektet NonHazCity som handlar om hur städer kan bli mer kemikaliesmarta. Syftet med EU-programmet är att minska tillförseln av miljögifter till Östersjön. Projektet startar i mars 2016 och pågår i tre år. Finansieringen kommer från europeiska regionala utvecklingsfonden och har en totalbudget om ungefär… Continue Reading