Ny fond för fiskvägar föreslås.

Rapporten om en ny fond är ett resultat av ett år lång dialogprocess mellan vattenkraftsbolagen och miljörörelsen kring de infekterade frågorna om miljöanpassning av vattenkraften och en modernisering av lagstiftningen.

Rapporten vilar på tre ben där ett är förslaget om att inrätta en vattenfond. En form av försäkringsfond där vattenkraftsägaren kan få hjälp med kostnaderna för miljöanpassningsåtgärder, exempelvis faunapassager samt ersättning för produktionsförluster.

Det fjärde benet Save The Baltic-salmon anser att staten, energimyndigheten och havsmyndigheten ska gå ett steg längre eftersom vattenkraften inte längre får kallas miljövänlig och fasas ut likt kolkraften. Vi anser att markägaren bör ha rätten att ”byta ut” sina vattenkraftverk till annan förnybar energikälla som är miljövänlig. D v s att förslaget ska ligga i ramen inom elcertifikatetet och även inom en ny reform där staten ska uppmuntra kraftbolagsägare till att ”byta ut” eller ersättas för förlorad produktion. Då enbart under visst tid där ny miljödom i reformen avgör tidsramen.

En sådan lösning hade även  bidragit stort till att Sverige kan uppnå det nationella miljömålet Levande sjöar och vattendrag och framförallt förbättrat kiselhalten i Östersjön.

läs även:  Vattenkraft får inte kallas miljövänlig

Staten ska vara med och betala

Enligt förslaget för den nya fonden ska den finansieras av oss skattebetalare (staten) och från vattenkraftsägarna. Miljöorganisationen Älvräddarnas ordförande Christer Borg håller med om att en vattenfond skulle kunna lösa en del politiska knutar, men han ifrågasätter statens roll.

– Det jag inte begriper är varför staten ska vara med och betala in till fonden, säger han och påpekar att staten inte finansierar motsvarande miljöåtgärder för någon annan bransch, utan att det är principen om att det är förorenaren som betalar som ska gälla.

Christer Ljunggren, chef för statliga Vattenfall AB, anser däremot att det är logiskt att staten bidrar.

– Svenska staten har ju bidragit och stöttat vattenkraftens utbyggnad. Därför är det också rimligt att man tar ansvar för miljöanpassningen, säger han till Altinget.

För statens del skulle det röra sig om cirka 3,5 miljarder kronor, en fjärdedel av de 13 miljarder kronor som kraftbranschen har uppskattat att åtgärdskostnader och produktionsförsluter kommer att kosta.

Läs hela artikeln Här

 

Bengt Holm äger ett litet vattenkraftverk i södra Dalarna. När vi från Save The Baltic-salmon frågade honom om  förslaget att ”byta ut” vattenkraft mot en vindsnurra så svarade Bengt ” ge mig en vindsnurra o jag stänger mitt vattenverk”. Att däremot konfiskera privata vattenkraftverk utan kompensation är inget annat än stöld av privat egendom. Men om jag får ut mina kwh via vind eller vatten struntar jag fullständigt i. Det finns för mycket protektionism inom kraftnäringen. Vattennördar, vindnördar, kärnkraftsnördar osv. Ge mig samma avkastning så bryr inte jag mig vilket energislag som ersätter min turbin. Jag är iaf ärlig, det enda jag egentligen bryr mig om är ekonomin.

artikel:

Ge mig en vindsnurra o jag stänger mitt vattenkraftverk

Bengt Holm

Bengt Holm

Kiselbristen i Östersjön

Vattenkraften står för en halvering av mängden kisel i Östersjön under 1900-talets sista 30 år har gjort det sjuka innanhavet sjukare. Denna negativa påverkan av ekosystemet beskrivs av en grupp forskare från Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige. Utbyggnaden av älvarna har bidragit till att minska tillförseln av kisel till Östersjön. Dammarna gör att vattnets uppehållstid ökar vilket gör att kisel hinner förbrukas innan det når havet.

Övergödningen är idag ett allmänt känt problem, med synbara effekter som algblomning, grumligare vatten, minskad förekomst av blåstång och utbredd syrebrist på de djupare bottnarna. De ämnen man främst diskuterar när det gäller övergödningsproblematiken är kväve och fosfor. Ett ämne som helt har glömts bort i debatten är kisel – ett mycket viktigt ämne för växtplanktonproduktionen i havet.

I de odlingsförsök som genomförts inom projektet SIBER har det visat sig att löst kisel blir en bristvara hos kiselalgerna vid mycket högre halter än man tidigare har trott. Mycket tyder också på att mängden djurplankton har minskat och att detta kan vara orsaken.

Se även Web:TV Save The Baltic- Water For Life

Sportfiskare och kraftbolagsägare samtalar om hållbarhet och framtid

10250200_10203130367161772_7208055361090767734_n

Kiselalger ( diatoms)

Artiklar:

Vitaminbrist hos plankton

Fåglarna i Östersjön förlamas och dör av brist på B-vitaminet tiamin

Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.