Sponsorer! nu är det dags att kavla upp ärmarna och hjälpa oss fram i natten.

Sponsorer! nu är det dags att kavla upp ärmarna och hjälpa oss fram i natten. Tack hjälp oss gärna att växa för våra barns rättigheter till rena drickbara vatten och därmed friskt vatten till den biologiska mångfalden under ytan…deras hem är vår toalett. Vattnet är det kittet som binder oss samman från vaggan tilll graven,,och… Continue Reading


Ny fond för fiskvägar föreslås.

Rapporten om en ny fond är ett resultat av ett år lång dialogprocess mellan vattenkraftsbolagen och miljörörelsen kring de infekterade frågorna om miljöanpassning av vattenkraften och en modernisering av lagstiftningen. Rapporten vilar på tre ben där ett är förslaget om att inrätta en vattenfond. En form av försäkringsfond där vattenkraftsägaren kan få hjälp med kostnaderna för… Continue Reading