Signera och stöd Amazonas natur och urbefolkning.

Östersjöns miljö har drabbats hårt av vattenkraften med bl a vitaminbrist, fiskdöd och näringsfattiga vatten. Det är ett faktum som forskare, kraftbolag och universitet inte längre kan förneka. 100 år av vattenkraft har gett oss både erfarenhet och kunskap om vattenkraftens negativa konsekvenser för det marina djurlivet.

Därför anser vi från Save The Baltic – Water For life att det är vår plikt att signera mot Belo Monte Dam i Amazonas rika djurliv.

Redan 1921 fanns det Amerikanska studier som visade att vattenkraftens dammbyggnader gav näringsfattiga vatten, vilket påverkade mångfalden negativt i hela vattendraget. Studien publiceras i Journal of Fisheries and Aquatic Sciences som visar att fisken förlorar i kondition och i storlek efter vattenreglering, det har man känt till ända sedan 50-talet, men vad man inte kände till var att denna process fortsätter hela tiden utan ände.

Om vi  jämför Östersjön och Amazonas fiskarter har vi under historisk tid observerat 255 fiskarter i svenska vatten. Det är knappt 1 procent av alla fiskarter i världen. I Amazonas har man räknat ut att det finns ca 7000 olika fiskarter. Den biologiska mångfalden är enorm i Amazonas flodsystem och anses vara livets vagga.

Exemplet Balbina

Efter det genomförda omstridda dammbygget har forskare nu granskat konsekvenserna för Amazonas sköra djurliv.

Den väldiga vattenkraftsdammen Balbina i brasilianska Amazonas täcker ett område på 3 000 kvadratkilometer, en yta nästan lika stor som Gotland. När dammen byggdes översvämmades det mesta av regnskogen i området men några högre liggande områden blev kvar som skogklädda öar i dammen.

Den nya studien, som publiceras i tidskriften Public Library of Science, visar att i genomsnitt 70 procent av den ursprungliga faunan av däggdjur, fåglar och reptiler har dött ut på öarna – en effekt av att färre arter och individer kan överleva på en mindre yta. Resultatet bekräftar att stora dammbyggen kan ha en förödande effekt på en biologiska mångfalden, även om vissa skogsplättar finns kvar när dammen är klar.

300 nya dammprojekt

Brasilien har stora planer för exploatering av Amazonas. Med 300 dammprojekt ska regionen bistå landets industri med kraft. Belo Monte är ett av de största enskilda projekten.

Signera mot Belo Monte Dam  HÄR 

1095_3564_Belo-Monte-CP_1_460x230 (1)

Idag är 172 av världens största 292 floder regleras av människan. Globalt finns det cirka 39.000 stora dammar i världen. Mängden vattenkraftverk förväntas stiga med över 20% eftersom vattenkraft fortfarande anses vara bra för klimatet och gynna befolkningens ekonomi. (bilder)

”Metan problemet”

Under de senaste 15 åren, har ”metan problemet” med vattenkraft gjort mindre internationella nyheter och har infiltrerat diskussionen om hur det är fel att använda vattenkraft som en lösning för att bekämpa klimatförändringarna.Vattenkraften är nästan alltid greenwashed och säljs till allmänheten och beslutsfattarna som ”ren energi” och ”kolfri”.

Läs även

Vattenkraft i Amazonas värre än kolkraft.

Kraftverk orsakade 70% död i Amazonas

Hydropower Will Undermine COP21 as ‘False Solution’ to Climate Change

Is hydropower, in the larger sense, “green”?

 

”Kisel problemet”

De högsta kiselhalterna återfinns i floderna och älvarna och sedimenteras av vattenkraftverk. Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna.

Dessa behöver löst kisel för att bygga upp sina
skal. Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda
för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för
fisk, sjöfåglar och korallrev.
Löst kisel bildas genom vittring av olika bergarter.
Vatten och organiska syror är en förutsättning för vittring.
De kiselalger som inte blir uppätna sjunker snabbt
till botten när de dör.

Läs även

Water power Industry is not creating green electricity it creates Mordor!

Diatoms: RHC / Relationship between hydropower and coral bleaching.

 

10320585_672425882795147_3046963482274077636_n

https://secure.avaaz.org/en/amazon_under_threat/?axecLib

Skärmklipp 2015-11-19 09.42.55

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.