Vattenkraft ger växthusgaser.

Under de senaste 15 åren, har ”metan problemet” med vattenkraft gjort mindre internationella nyheter och har infiltrerat diskussionen om hur det är fel att använda vattenkraft som en lösning för att bekämpa klimatförändringarna.Vattenkraften är nästan alltid greenwashed och säljs till allmänheten och beslutsfattarna som ”ren energi” och ”kolfri.

Svenska Naturskyddsföreningen har bett konsulten Göran Eklöf göra en analys av aktuella studier av vattenkraftens växthusgasutsläpp och hur dessa erfarenheter tagits till vara av olika aktörer. Vi hoppas att rapporten kan bidra till en fördjupad debatt om vattenkraftens plats i framtida hållbara energisystem.

Svante Axelsson är Generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen

Han skriver i förordet till boken En ulv i fårakläder? – Vattenkraft och växthusgaser (Författare: Göran Eklöf ) att vattenkraften och växthusgaser på senare år flera vetenskapliga studier visat att de utsläpp av växthusgaser som vattenkraften orsakar är större än vad tidigare förmodats och allt annat än försumbara när för och nackdelar ska vägas mot andra energislag.

En bra modell för att bedöma klimateffekterna av ett vattenkraftprojekt har angivits i World Commission on Dams slutrapport ”Dams and Development”, guideline nummer 8 ”Greenhouse Gas Emissions”. Denna analysmodell borde ingå i alla beslutsprocesser inför svenska engagemang vid vattenkraftprojekt i tredje världen liksom i beräkningar av nettoutsläpp växthusgaser vid eventuell utbyggnad av Sveriges nationalälvar.

Läs hela texten Här

Även  International Rivers skriver idag att vattenkraften underminerar COP21 mötet i Paris och att arbetet med att stoppa den globala uppvärmningen byggs på felaktiga grunder.

Läs hela texten Här

2chart_dams_750

dag är 172 av världens största 292 floder regleras av människan. Globalt finns det cirka 39.000 stora dammar i världen. Mängden vattenkraftverk förväntas stiga med över 20%.

“Big hydroelectric dams are a false solution because of the methane.” —Randy Hayes, Oct. 8, Denver, Colorado

earthday2

Läs även 

” ge mig en vindsnurra o jag stänger mitt vattenverk”.

Framtidens vattenkraft

Vattenkraft får inte längre kallas miljövänlig

Water power Industry is not creating green electricity it creates Mordor!

RHC

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.