Detta är en stor tragedi! Tyvärr är det få som bryr sig ..

laxar i mängd

Publicerad: 10/13 2015 i Altaposten, Norge Av Tom Skoglund, Mobil 95231456

Altaposten presenterade på måndagen det slutliga beslutet av det norska Livsmedelsverket att ge Grieg Seafood Finnmark böter på 900.680 kronor, till följd av brott mot djurskyddslagen.

Företaget lät i februari sjuka och skadade fiskar från en av sina odlingar stå i kassarna i flera dagar i avvaktan på slakt, vilket innebär att ett stort antal lax dog eller var nära döden. Sammanlagt samlades 8000 döda laxar in från anläggningens kassar.

Livsmedelsverket anser att detta visar på en grov kränkning av djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter. Vår bedömning är att minst 8000 fiskar i dålig kondition på grund av utdragen avlivning under den beskrivna perioden, enligt ingående där en punkt att det förmodligen finns många fler fiskar än 8000 som har blivit utsatta för sjukdomar.

Den långa väntan inför slakten hos Grieg Seafood Finnmark får norska Djurskyddsföreningen att reagera kraftfullt:

– Det här är en stort tragedi för djuren.
Att man finner många döda djur på en anläggning, det är en grov och allvarlig sak i sig. För fisk kan lida väldigt mycket innan den dör. Och när man finner så stora mängder död fisk här, hos en stor aktör som Grieg Seafood med ett antal odlingar, så är det mycket allvarligt, säger informationsdirektör och advokat Bo Kleveland i Djurskyddsföreningen till Altaposten.

Läs svaret från Grieg Seafood längst ner på sidan.

Ska sättas före ekonomiska intressen
Kleveland upptäcker att Grieg Seafood säger sig vara oenig i saken, och att de menar att ” vi gjorde det bästa av situationen i syfte att ge fisken rätt behandling i största möjliga utsträckning under rådande omständigheter.”

– Om detta är ett försök av Grieg Seafood trivialisera eller bortförklara vad som hänt, så visar de att de inte inser allvaret. Djurskydd är lika viktigt inom vattenbruket som inom andra branscher. Vi noterar tyvärr att djurskydd i havsbaserade anläggningar, till exempel inom vattenbruket, släpar långt efter jämfört med djurnäringen på land. Så här har vi ett stort jobb att utföra, säger Kleveland.

– Det här är en tragedi för djuren, utan tvivel. Tyvärr är det få som bryr sig. Just därför att det har varit så liten fokus på djurskydd i vattenbruk. Men vi måste föreställa oss hur vi skulle reagera om något liknande hade hänt med, till exempel kor. Blir djurskyddet så dåligt att man misslyckas med att förhindra massdöd bland sina djur, då är man ansvarig för att nödslakta slaktdjur omedelbart. Det vet varje bonde, och då måste man räkna med att ett jordbruksbolag med en omsättning på flera miljarder också förstå och följa. Man tänker mer på ekonomisk förlust när sådana händelser inträffar, det är uppenbart, men det är faktiskt en förutsättning i djurskyddslagen – som sätter djurens välbefinnande över sina egna ekonomiska intressen:

– Detta handlande kvalificerar till fängelsestraff
– Djurskyddsföreningen är positiva till Livsmedelsverket för vad de har gjort i detta fall. De gör sitt jobb på ett bra sätt, och förtjänar beröm för det. För vi vet att vattenbruket är resursstarka, säger hon, och fortsätter:

– Vi är mycket glada över att Livsmedelsverket i denna fråga valde att ge ett straff på en betydande summa pengar. Jag vet inte om det har tagits ut avgifter av sådan omfattning innan, och vi tror att detta sänder en tydlig signal till odlingsindustrin att det är oacceptabelt att ta lätt på djurens välbefinnande.

Det enda hon inte håller med Livsmedelsverket är om ärendet skulle ha resulterat i ett fängelsestraff om den granskades:

– Om målet hade handlat om andra djur än fisk, är det väl ganska uppenbart att det skulle ha gett skäl till fängelse. Men det finns ingenting i djurskyddslagen som tyder på att fisk bör bli föremål för mindre rättsligt skydd än andra djur. Följaktligen är det bara en fråga om attityder som så småningom skulle innebära att det skulle innebära fängelse om ärendet kom till domstol, säger hon.

Att prioritera fiskens välmående
Kleveland tror att ekonomiska sanktioner i form av böter och avgifter i kombination med fängelse för de mest allvarliga incidenter är rätt väg att gå för att öka välmåendet bland fiskar. Att sådana frågor nödvändigtvis medför negativ publicitet och uppmärksamhet i media bidrar också till att förstärka effekten av verkningsgraden, påpekar hon.

– Vi ser att i miljöfrågor som avgifter och böter över tid haft effekt. Förhoppningsvis inser Grieg Seafood och de andra i branschen att det är allvarligt att de anpassar sin verksamhet för att ta tillräcklig hänsyn till djurskydd och att de lyssnar på de krav som Djurskyddsförening och andra ställer på dem.

– När det gäller djurskydd bland fisk, är vi norrmän snabba nog att tänka på detta?

– Nej, vi är inte där. Det finns stora kunskapsluckor här. Även med oss ​​for Djurskyddsföreningent har djurskydd i fisk har varit låg prioriterat på grund av bristande kapacitet, är detta något som vi känner oss skyldiga till, och vi planerar ökat fokus på framåt. För forskarna är i stort sett överens om att fisk känner smärta och att vi i denna mening måste göra vad vi kan för att säkerställa bästa möjliga djurskydds också för fisk.

Kommunikatör Lasse Sørnes i Grieg Seafood Finnmark berättar i Altaposten att företaget fokuserar på fisk välfärd:

– Vi tar djurens välbefinnande på högsta allvar, det är en av våra starkaste fokusområden. Alla våra medarbetare har kurser i djurens välbefinnande, har vi två anställda som arbetar uteslutande med fisk välfärd – för att nämna några. Utöver detta hänvisar jag till vad vår platschef Roger Pedersen uppges altaposten igår, säger Sørnes

Detta har blivit översatt till svenska.
Du som vill läsa originalartikeln se:

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/2015/10/13/%E2%80%93-Dette-er-en-stor-dyretragedie-11677901.ece

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.