Vad är det som sker under ytan?

I tidningarna Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland  får vi läsa om  Landstinget om neddragningar och nedläggningar och hur det går för MoDo, dag efter dag, men det pågår även andra viktiga ting vad gäller vår natur och miljö. Jag tänker nu på våra fiskodlingar. Det HAR skrivits om Mark- och miljödomstolens domar gällande fiskodlingarna vid Omnefjärden… Continue Reading