Wangensten får odla mer fisk – men länsstyrelsen överklagar

fiskuppfodning_lax_5._bergen_mars_2011._linda_bjorklund

Länstidningen i Jämtland 2015-10-07:

Bolaget Wangensten får bedriva fiskodling utanför Hoverberg. Det har mark- och miljödomstolen beslutat. Men sista ordet är inte sagt – länsstyrelsen har överklagat domen.

I domen som nyligen föll i mark- och miljödomstolen står att Wangensten får tillstånd att bedriva odling av fisk med en maximal årlig förbrukning av 849 ton fiskfoder. Detta motsvarar ungefär 770 ton fisk. Bolaget har tidigare fått tillstånd att odla 500 ton fisk. Bolaget har uttryckt svårigheter att rekrytera personal om man inte kan säkra produktionen av slaktad fisk året runt och erbjuda fasta anställningar. Även svårigheter att få fasta kunder har uttryckts från Wangenstens sida.

Storsjön-Bergs fiskevårdsområdesförening har tidigare yrkat att Wangensten bara ska få tillstånd att bedriva odling med en förbrukning av 200 ton fiskfoder per år och fem års försöksverksamhet. Anledningen till det är att föreningen oroar sig för fisk som rymmer från odlingen, även att vattentäkterna ska få problem med övergödning.

Länsstyrelsen i Jämtland har haft invändningar mot att hela odlingsutrymmet i en sjö lämnas till en enda aktör då detta strider mot Naturvårdverkets allmänna råd.

I domen skriver mark- och miljödomstolen att Wangensten har vidtagit åtgärder som är tillräckliga föra att ändra miljöprövningsdelegationens tidigare beslut om att tillåta bolaget att odla 500 ton fisk. Domstolen skriver att utrymmet för fiskproduktion i södra Storsjön med god säkerhet kan sättas till ungefär 700-800 ton fisk per år utan att områdets ekologiska status försämras. Den delen utgör, skriver myndigheten i domen, en femtedel av sjöns totala volym och någon ytterligare fiskodlingsverksamhet bedrivs inte i Storsjön.

Men sista ordet i den här historien är inte sagt. Länsstyrelsen i Jämtland har skickat in ett överklagande till mark- och  miljööverdomstolen.

Läs mer: ”Rymlingar från fiskodling största hotet”

Ingen nöjd med beslutet – tillstånd överklagas

Wangensten: ”Glad åt tillståndet men missnöjd med handläggningen”

Jonas Solberger

063-15 55 30

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.