Östersjöprojektet BERAS uppmärksammas på FN-konferensen Rio+20

Det EU-finansierade projektet BERAS Implementation är inbjudet av Nordiska Ministerrådet till FN-konferensen Rio+20 för att presentera sin utveckling av ekologiska kretsloppssamhällen (Sustainable Food Societies). Projektets mål är att bidra till ett renare Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen. Projektets sekretariat finns i Järna i Södertälje där man under flera års tid utvecklat ett framgångsrikt samarbete mellan aktörer från hela livsmedelskedjan också inkluderat kultur och turism. Södertörns högskola är Lead Partner i projektet som har ett trettiotal associerade organisationer.

11889603_10152909736511991_5892686888996707007_n

FN-konferensen Rio+20 om hållbar utveckling äger rum i Brasilien i juni 2012. Där samlas världens ledare tillsammans med en bred skara deltagare från ideella organisationer, näringslivet och andra grupper med det mål att forma en hållbar strategi för vår planet. BERAS Implementation kommer att representeras av Jostein Hertwig, chef för BERAS-sekretariatet och Johan Ununger, VD Saltå Kvarn.

BERAS Implementation – ett brett partnerskap för en renare Östersjön

BERAS Implementation är ett EU-projekt som medfinansieras av EU:s Östersjöprogram. Projektet har ett starkt partnerskap med 10 länder i regionen samt Norge. Bland partner och associerade organisationer finns ministerier, regionala och lokala myndigheter, universitet och forskningsinstitut, ideella organisationer och företagssektorn. Projektets mål är att bidra till en god miljömässig status i Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen. En del i projektet är att med gården i centrum etablera ekologiska kretsloppssamhällen i samtliga länder kring Östersjön för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i regionen. Södertälje kommun deltar i projektet inom ramen för både vatten- och kostfrågor och har bland annat blivit uppmärksammad för den höga andel ekologisk mat som köps in av de kommunala storköken – ”Östersjövänlig mat” (”Diet for a clean Baltic”). Södertörns högskola är projektets Lead Partner och ansvarig för projektet. Mer information om projektet finns på http://www.beras.eu/.

Kort fakta om ekologiska kretsloppssamhällen

  • Ett helhetligt och fullskaligt ekologiskt alternativ för hela livsmedelkedjan från jord till bord
  • Integrerar ett nätverk av universitet, privata aktörer från näringsliv och civilsamhället samt från offentlig sektor

Det ekologiska kretsloppssamhället i Järna/Södertälje har utvecklats under 50 år. Idag består det av mer än 70 initiativ med aktörer från hela livsmedelskedjan; ekologiska kretslopsgårdar och trädgårdar, livsmedelsförädlare, distributörer, butiker, restauranger och turismentreprenörer med starkt stöd från kommunen.

För ytterligare information om projektet:

Artur Granstedt, projektkoordinator, Södertörns högskola: artur.granstedt@beras.eu
Sara Jervfors, chef kostenheten Södertälje kommun: Sara.Jervfors@sodertalje.se
Johan Ununger, vd Saltå Kvarn: johan.ununger@saltakvarn.se
Jostein Hertwig, chef för BERAS sekretariat: Jostein.hertwig@beras.eu, mobiltelefon: +46727348099

Läs mer på: www.sh.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

riorio+20hållbart samhälle,hållbart jordbruk,ekologiskt jordbruk,miljökonferens,kretslopps,jordbruk,,miljövänlig matforskningforskningsprojekt

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.