Motion till riksdagen: Få bort fiskodling i öppna kassar

Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1061 av Lena Asplund (M) Fiskodling i öppna kassar Inlämnad 2015-10-05 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få bort fiskodling i öppna kassar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett av de mest allvarliga miljöproblem som drabbar Östersjön är den övergödning… Continue Reading


2016 års medlems avgift

Vi behöver fler levande älvar i landet, och ett giftförbud. Fler fria älvmynningar, fler vakter efter våra älvar! Vi behöver fri och obunden forskning, vi behöver licenser för fiske i våra vatten med mängd fångande redskap, fler fredade lekbäckar och uppväxtplattser. Inga fler gruvor ala ”ge bort Sverige” inga fler fiskodlingar i känsliga källflöden. Gärna… Continue Reading


Stockholmarnas avföring göder Aitikgruvan

I snart tio års tid har allt avloppsslam från Sveriges största reningsverk Henriksdal i Stockholm spridits i tjocka lager kring Bolidens gruvor i Norrland för att gräs ska kunna växa på marken som påverkats av gruvbrytningen. Slamhanteringen går emot Sveriges miljömål att återföra näringsämnet fosfor till åkrarna och innebär enligt flera forskare en övergödningsrisk för… Continue Reading