Fortum tror inte på lax i Ljusnan

Marco Blixt är fiskeansvarig på kraftbolaget Fortum. Han förnekar inte att vattenkraften är det största hindret för att vilda fiskstammar ska kunna vandra från havet upp i Ljusnan. – Så är det ju naturligtvis. Men man har stängt av i stort sett alla reglerade Norrlandsälvar för havsvandrande fisk för lång tid sedan. Att stoppa fisken… Continue Reading


Innovationsprojekt inom vattenbruk

 På Jordbruksverkets sida finns information om hur man kan söka detta stöd: (Sidan uppdaterades 2015-10-21) Du kan söka detta stöd tidigast den 19 november 2015, men du kan redan nu förbereda din ansökan. Längre ner på sidan kan du läsa om vad du kan förbereda. Informationen på den här sidan kan komma att ändras. Anledningen är… Continue Reading


HaV ger 7,1 miljoner till att utveckla en hållbar vattenkraft i Dalälven

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten presenterade i juli 2014 en nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö. I denna pekas Dalälven ut som en älv med både höga naturvärden och höga värden för Sveriges elproduktion. Här finns många vattenkraftverk, exempelvis Trängslet och Älvkarleby. Här finns också höga naturvärden i form av Siljansöringen, Dalälvslaxen, variationsrika forsmiljöer, värdefulla… Continue Reading


Vad är det som sker under ytan?

I tidningarna Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland  får vi läsa om  Landstinget om neddragningar och nedläggningar och hur det går för MoDo, dag efter dag, men det pågår även andra viktiga ting vad gäller vår natur och miljö. Jag tänker nu på våra fiskodlingar. Det HAR skrivits om Mark- och miljödomstolens domar gällande fiskodlingarna vid Omnefjärden… Continue Reading


Wangensten får odla mer fisk – men länsstyrelsen överklagar

Länstidningen i Jämtland 2015-10-07: Bolaget Wangensten får bedriva fiskodling utanför Hoverberg. Det har mark- och miljödomstolen beslutat. Men sista ordet är inte sagt – länsstyrelsen har överklagat domen. I domen som nyligen föll i mark- och miljödomstolen står att Wangensten får tillstånd att bedriva odling av fisk med en maximal årlig förbrukning av 849 ton… Continue Reading


Östersjöprojektet BERAS uppmärksammas på FN-konferensen Rio+20

Det EU-finansierade projektet BERAS Implementation är inbjudet av Nordiska Ministerrådet till FN-konferensen Rio+20 för att presentera sin utveckling av ekologiska kretsloppssamhällen (Sustainable Food Societies). Projektets mål är att bidra till ett renare Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen. Projektets sekretariat finns i Järna i Södertälje där man under flera års tid utvecklat… Continue Reading


Motion till riksdagen: Få bort fiskodling i öppna kassar

Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1061 av Lena Asplund (M) Fiskodling i öppna kassar Inlämnad 2015-10-05 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få bort fiskodling i öppna kassar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett av de mest allvarliga miljöproblem som drabbar Östersjön är den övergödning… Continue Reading


2016 års medlems avgift

Vi behöver fler levande älvar i landet, och ett giftförbud. Fler fria älvmynningar, fler vakter efter våra älvar! Vi behöver fri och obunden forskning, vi behöver licenser för fiske i våra vatten med mängd fångande redskap, fler fredade lekbäckar och uppväxtplattser. Inga fler gruvor ala ”ge bort Sverige” inga fler fiskodlingar i känsliga källflöden. Gärna… Continue Reading


Stockholmarnas avföring göder Aitikgruvan

I snart tio års tid har allt avloppsslam från Sveriges största reningsverk Henriksdal i Stockholm spridits i tjocka lager kring Bolidens gruvor i Norrland för att gräs ska kunna växa på marken som påverkats av gruvbrytningen. Slamhanteringen går emot Sveriges miljömål att återföra näringsämnet fosfor till åkrarna och innebär enligt flera forskare en övergödningsrisk för… Continue Reading


Näs fiskeodling spritter av liv igen

Publicerat i Avesta Tidning 19 september 2015 – Det känns bra. Framför allt att fiskodlingen är kvar i byn, säger Johan Ögren som sköter verksamheten tillsammans med två kollegor. För något år sedan sålde Håkan Schützer fiskodlingen till det finländska bolaget Ålands fiskförädling. Tidigare var inriktningen att föda upp regnbågslax så att de blev fullstora. Cirka… Continue Reading