Fiskodlingarna i Höga kusten tvingas dra ner på produktionen

Publicerat i Tidningen Ångermanland 30/9 2015 Turerna kring fiskodlingarna i Höga kusten går vidare. Nu har mark- och miljödomstolen beslutat att begränsa det tillstånd som länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gett tidigare. Båda entreprenörerna som är aktiva i området får producera mindre än först beslutat och  tillståndet förkortas dessutom i tid. Det var i december förra året som… Continue Reading