Landbaserat vattenbruk är vår framtid!

Logganummerett

Att tidningen Allt om mat lyfter fram landbaserad fiskodling på bekostnad av den oacceptabelt övergödande tekniken med öppna kassar är ljuv musik för oss som värnar rena sjöar, hav och vattendrag! Förhoppningsvis också för innovatörer och föregångsmän som Björn Frostell och Ola Öberg!

Er artikel ger inspiration till oss som kämpar i motståndsrörelsen! Rädda Höga kusten, Save the Baltic Salmon, Svenska Naturskyddsföreningen! Dessutom alla övriga engagerade grupper som kämpat i åratal mot hänsynslöst profiterande fiskodlare med sin föråldrade teknik från 1960-talets Japan. Dessutom mot ansvariga men oförstående ministrar, myndigheter och kommuner…

En inlämnad miljökonsekvensbeskrivning gällande miljöfarlig verksamhet låter så förförisk! Det blir ingen övergödning runt kassodlingen. Möjligtvis en liten påverkan inom en radie på 50-100 meter. Efter Miljödomstolens förhandlingar i juni 2015 medgav dock Sveriges största fiskodlare, Olof Karlsson, att ett område från 1 till 1,5 km från kassarna kunde vara påverkat! I själva verket har hans tre odlingar utanför Höga Kusten starkt övergött mer än 100 km stränder i ett av Sveriges naturskönaste område, öar inte inräknade. Dessutom världsarvs- och BSPA-område! Under den varma sommaren 2015 kunde de 45 000 besökarna i Skuleskogens nationalpark inte bada. De tidigare så rena och inbjudande stränderna luktade svavelväte. Ål-nate och grönslick bildade en diarréliknande matta på vattenytan. Syret i vattnet närmast stranden tog slut när onormalt stora massor av vegetation ruttnade. Spiggen dog i mängder. Som mest räknades in 40 döda spiggar på en sträcka av två meter.

En av tillskyndarna för vattenbruk i öppna kassar har varit Sveriges Lantbruksuniversitet. Men varför har de genom sin PR-organisation Aquabest under ett antal år inbillat människor i myndighetssfären att ingen fosfor läcker ut i Bottenhavet när fisk odlas i Jämtlands och Västerbottens län? Föreningen Rädda Kusten vet genom sitt samarbete med SMHI att minst 80 % av producerad fosfor i inlandet av mellersta Norrland genom våra stora älvar når Bottenhavet.

Den mest optimistiske på SLU ansåg att Sverige kunde odla 150 000 ton fisk företrädesvis i mellersta Norrland. Sedan blev målsättningen för ansvarig minister inom Alliansregeringen att vi skulle odla 50 000 ton i öppna kassar. Jordbruksverket utredde i intimt samarbete med VRB, Vattenbrukarnas Riksförbund. Dåvarande miljöminister i Alliansregeringen understödde projektet. Någon listig person myntade någon gång under hela denna process den lockande sentensen ”Magra vatten mår bara bra av lite extra gödning!”

Hur mycket ”gödning” ska våra magra vatten ta emot? Eftersom 3 kg gödsel är det nödvändiga resultatet när 1 kg fisk produceras innebär det att framför allt mellersta Norrlands rena vatten får ta emot 150 000 ton gödsel. Med siffror som Stockholms Universitet använder innehåller den gödselmängden 212 ton fosfor. Om den planerade kvantiteten odlas i mellersta Norrland, enligt ursprungliga planer före 2020, transporterar våra stora älvar 170 ton fosfor ytterligare till Bottenhavet.

Sveriges fem vattenmyndigheter tillför denna process en ytterligare dimension! De är ålagda att förhindra att bl. fosfor och kväve når våra omgivande hav. När det gäller fosfor är målet satt till 700 ton. Det ska vara genomfört 2021! Prislappen? Efter senaste uppgifter i Land ligger den på 30 miljarder kr. Det är nästan lika mycket som vår nya regerings skattehöjningar ska dra in till Staten!

Ända sedan Rädda Höga Kusten bildades i maj 2013 har vi arbetat med två målsättningar. Vi kommer aldrig att acceptera öppna kassodlingar i Sverige. Det innebär att vi för all framtid kommer att motarbeta vattenbrukare med öppna kassar likaväl som de myndigheter som stödjer denna miljövidriga verksamhet.

Vi kommer alltid att kräva att vattenbruk i olika former ska bedrivas med modern teknik, RAS-teknik eller motsvarande, där allt avfall tas tillvara och nyttiggörs!

Två gånger har RHK sedan nya regeringen tillträdde anhållit hos Miljödepartementet att få dela med oss av den kunskap som vi och vårt stora nätverk kan förmedla. En politiskt sakkunnig på departementet har dock upplyst oss om att det inte är meningsfullt.

Dock förefaller det som politiskt meningsfullt att två fiskodlingar i Blekinge län får fortsätta med sin föråldrade teknik. Att rena värmlänska vatten belastas med gödsel från 2700 ton odlad fisk förefaller helt okey för en minister från Miljöpartiet.

Det måste vi tills vidare acceptera… Men vi kommer aldrig att göra det stillatigande. Det innebär att vi kan nå vår målsättning förr eller senare. Det är att skapa en stark svensk opinion för det helt oacceptabla att i stor skala gödsla våra rena, för oss och kommande generationer helt ovärderliga vatten. Tyvärr tar det 30 år att återställa ett övergött vattenområde…

Ett stort tack till tidskriften Allt om mat för ert ställningstagande!

Med vänlig hälsning!

Nils-Erik Vigren för Rädda Höga Kusten

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.