Miljögift hittat på Torpön i Sommen – område kan spärras av

Foto: Sweco/Länsstyrelsen i Östergötland Mycket höga halter av giftet dioxin har hittats på Torpön i sjön Sommen. Giftet kommer från ett nedlagt sågverk som impregnerat virke med medel som innehöll dioxin. http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2fartikel.aspx%3fprogramid%3d160%26artikel%3d6255127 Företaget Sweco som på länsstyrelsens uppdrag gjort analyserna anser att delar av området bör stängas av och kontakt med jord och sediment i… Continue Reading