Fågeldöden, laxdöden och älgdöden runt Östersjön

Fåglar av många olika arter dör i stora mängder i Östersjöområdet. De förlorar flygförmågan, aptiten och till och med sina röster. Den som närmar sig en gråtrutkoloni möts normalt sett av ett öronbedövande skrän och kraftfulla attacker nu ligger fåglarna kvar och kacklar lite svagt. Lyssna till SR Vetandes värld Även andra arter har drabbats av den fågeldöd… Continue Reading