Ny typ av fiskodling ska ge mindre utsläpp

Från  Njord, en sajt  och blogg om yrkesfiske Vid Mollösund på Orust pågår en försöksverksamhet där öring och lax odlas i slutna system i stället för öppna kassar. I bassängerna är det då möjligt att samla upp avföring, död fisk och överbliven mat så utsläppet av näringsämnen i havet minimeras. I ett slutet system minskar också risken… Continue Reading