Fiskodlingarna i Höga kusten tvingas dra ner på produktionen

Publicerat i Tidningen Ångermanland 30/9 2015 Turerna kring fiskodlingarna i Höga kusten går vidare. Nu har mark- och miljödomstolen beslutat att begränsa det tillstånd som länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gett tidigare. Båda entreprenörerna som är aktiva i området får producera mindre än först beslutat och  tillståndet förkortas dessutom i tid. Det var i december förra året som… Continue Reading


Landbaserat vattenbruk är vår framtid!

Att tidningen Allt om mat lyfter fram landbaserad fiskodling på bekostnad av den oacceptabelt övergödande tekniken med öppna kassar är ljuv musik för oss som värnar rena sjöar, hav och vattendrag! Förhoppningsvis också för innovatörer och föregångsmän som Björn Frostell och Ola Öberg! Er artikel ger inspiration till oss som kämpar i motståndsrörelsen! Rädda Höga… Continue Reading


Grisbönderna som blev abborrodlare

Per Eke-Göransson och storebror Claes på Åbylunds säteri i Östergötland tröttnade på att vara grisbönder. Det var varken särskilt lönsamt eller utvecklande längre. Men vad göra i stället? Svaret fick de på en lantbruksmässa i Tyskland – och grisstallet byggdes om till abborrodling. – En forskare som föreläste på mässan berättade att Sverige är minst i… Continue Reading


Framtidens vattenkraft.

Ledande politiker brukar alltid säga att småskalighet är det bästa för miljön bland annat inom jakt, fiske och jordbruk. Ett vanligt citat är ”Bruka och inte förbruka”, trots denna åsikt satsar regeringen och industrin på storskalighet bland annat inom vindkraft, vattenkraft och fiskodling eftersom storskalighet ger större avkastning. I denna artikel tänker vi ta upp den storskaliga vattenkraften och hur den… Continue Reading


Miljögift hittat på Torpön i Sommen – område kan spärras av

Foto: Sweco/Länsstyrelsen i Östergötland Mycket höga halter av giftet dioxin har hittats på Torpön i sjön Sommen. Giftet kommer från ett nedlagt sågverk som impregnerat virke med medel som innehöll dioxin. http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2fartikel.aspx%3fprogramid%3d160%26artikel%3d6255127 Företaget Sweco som på länsstyrelsens uppdrag gjort analyserna anser att delar av området bör stängas av och kontakt med jord och sediment i… Continue Reading


Fåglar äter plast.

        Idag skriver Natursidan.se att 90 procent av världens havsfåglar har ätit plast. Enligt en ny studie kommer plast att hittas i alla havsfåglar år 2050. På 1960-talet visar data att ungefär fem procent av fåglarna hade skräp i sina magar. Idag är den siffran ungefär 90 procent. Varje år hamnar ytterligare åtta ton… Continue Reading


Fågeldöden, laxdöden och älgdöden runt Östersjön

Fåglar av många olika arter dör i stora mängder i Östersjöområdet. De förlorar flygförmågan, aptiten och till och med sina röster. Den som närmar sig en gråtrutkoloni möts normalt sett av ett öronbedövande skrän och kraftfulla attacker nu ligger fåglarna kvar och kacklar lite svagt. Lyssna till SR Vetandes värld Även andra arter har drabbats av den fågeldöd… Continue Reading


Ny typ av fiskodling ska ge mindre utsläpp

Från  Njord, en sajt  och blogg om yrkesfiske Vid Mollösund på Orust pågår en försöksverksamhet där öring och lax odlas i slutna system i stället för öppna kassar. I bassängerna är det då möjligt att samla upp avföring, död fisk och överbliven mat så utsläppet av näringsämnen i havet minimeras. I ett slutet system minskar också risken… Continue Reading