Framtidens fisk växer på land

aomred

Vad sägs om detta?
Vår största Mattidning har i sitt senaste nummer en artikel om odling av fisk på land:

De öppna fiskodlingar i sjöar och hav medför problem – som att de odlade fiskarna kan rymma och sprida smittor eller att odlingarna medverkar till övergödning av sjöar och hav.

Ett sätt att utveckla fiskodlingen i Sverige, utan att ytterligare bidra till miljöpåverkan och övergödning är slutna system med odling av fisken på land. Det mest utvecklade kallas Recycling Aquaculture System (RAS), och är en högteknologisk vattenbruksmetod där man ständigt återanvänder vattnet.

–Detta är en framtidsfråga för Sverige. Vi börjar få trångt om miljöutrymme i öppet vatten, så det gäller att vi får till innovativa systemlösningar. Här kan vi skapa stora odlingar nära städerna, så att man kan få närproducerad fisk, säger Björn Frostell, professor i industriell ekologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

En sådan odling finns redan på Ljusterö, norr om Stockholm. Där odlar Ola Öberg på Svensk Fiskodling AB framför allt gös, men även gädda och abborre. Totalt producerar han ungefär fem ton gös per år. Den säljs sedan till grossister och direkt till restauranger som Rolfs Kök i Stockholm.

– Att odla fisk är en processindustri. Man måste se till att djuren mår bra och växer. Ute i havet har man jättestora reservoarer men man inte påverka vattenkvalitén. På land kan man inte mata fisken maximalt – alla som haft ett akvarium vet vad som händer då – utan där måste man alltid ha balans i systemet, säger Ola Öberg.

– Utmaningen är att öka intensiteten i detta slutna ekosystem, att kunna odla fisken och samtidigt rena vattnet. Det måste framför allt fungera för fisken, säger Björn Frostell.

För att näringen ska utvecklas behöver fiskodlarna också utveckla förädlade produkter av fisken, och hitta sätt att använda restprodukterna och sälja som exempelvis gödning. Det krävs också konsumenter att upptäcka och välja den svenskodlade, närproducerade fisken istället för billigare produkter som transporteras hit från odlingar i exempelvis Asien.

Det finns även andra slutna system, som bioflock och akvaponi. I bioflock skapar man ett mini-ekosystem i odlingen, så att olika mikroalger, fiskar och skaldjur lever tillsammans i ett ”naturligt” kretslopp i dammen. Det är en metod som kräver högra vattentemperatur. I Sverige projekteras bland annat försöksodlingar med jätteräkor i Statens Lantbruksuniversitets regi.

Av Marie Oskarsson

Några svenska fiskodlingar på land:

Gös, abborre och gädda på Ljusterö: svenskfiskodling.se

Ål i Helsinborg: silvereel.se

Regnbåge i Härösand: rainbowfish.se

Fakta:

Produktionen av matfisk har fördubblats i Sverige under 2000-talet. 2013 producerades 11366 ton matfisk, (övervägande regnbåge).

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.