Framtidens fisk växer på land

Vad sägs om detta? Vår största Mattidning har i sitt senaste nummer en artikel om odling av fisk på land: De öppna fiskodlingar i sjöar och hav medför problem – som att de odlade fiskarna kan rymma och sprida smittor eller att odlingarna medverkar till övergödning av sjöar och hav. Ett sätt att utveckla fiskodlingen… Continue Reading