Ocean Drifters

Se Richard Kirbys film som avslöjar hur kisel och plankton har format livet på jorden och fortsätter att påverka våra liv på ett sätt som de flesta av oss aldrig kan föreställa sig. Filmen har ett mycket fint bildpråk som även förklarar hur viktiga älvarna är för havet marina djurliv. Kiselbristen i Östersjön är en av våra viktigaste miljöfrågor och en hörnsten för Östersjöns tillfrisknande. 

plankton1

Se även filmen: 

Diatoms rivers

Läs även/ Motion 2014/15:765: Sveriges Riksdag

Öka kunskapen om tiaminbrist 

Fakta kisel:

Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna.Dessa behöver löst kisel för att bygga upp sina
skal. Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda
för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för
fisk, kräfdjur, växter och musslor mm. De kiselalger som inte blir uppätna sjunker snabbt
till botten när de dör.

Se även bilder på Kiselalger som finns runt Östersjön.

1551685_10203130358521556_1354065072833724338_n

10898282_10203322516565387_7587685751235934034_n

10959860_10203658463523851_5902641480176980143_n

10846277_10203204724460658_5086539583333291190_n

11012889_10203749921530244_4457352617701612314_n

Läs även artiklarna som tar upp vattenkraftens roll när det gäller de miljöskador som kiselbristen orsakar runt Östersjön. Kiselbristen är en hörnsten för Östersjöns tillfrisknande och vi måste omvärdera vattenkraften och nyttja kraften på ett klokare sätt som långsiktigt gynnar människa och natur. Utbyggnaden av älvarna har bidragit till att minska tillförseln av kisel till Östersjön med 50%. Dammarna gör att vattnets uppehållstid ökar vilket gör att kisel hinner förbrukas innan det når havet.Men nedgången beror inte enbart på detta, övergödningen i havet är också en bov i dramat. Den innebär en ökad produktion av växtplankton, inklusive kiselalger, som binder upp löst kisel. Algerna sjunker sen till botten efter blomningen och eftersom kiselalgernas skal är svårupplösta medför detta att det tar lång tid innan löst kisel återförs till vattenmassan. Denna sedimentation har ökat två till tre gånger sedan början av förra seklet och ökningen återfinns framförallt i de mest övergödda delarna.

Ålen är beroende av plankton och kisel

Frågor kring näringsfattiga vatten ( vattenkraft)

Vattenkraften måste omvärderas!

Och det visste man redan för 100 år sedan.

Riv även stora vattenkraftverk

Vattenkraft på hög höjd eller längst upp i vattendraget är det bästa alternativet.

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.