Ny studie visar att ålen är beroende av plankton och kisel.

Forskning&Framsteg 

En ny studie från en expedition med ett danskt forskningsfartyg har studerat hur ålynglen lever under sin första tid i Sargassohavet. Resultatet visade att det är plankton som är ålens huvudföda.

Expeditionen har även upptäckt att ålarna som lämnar Östersjön inte tar den närmaste vägen till Sargassohavet. Vid Öresund svänger de norrut och följer den svenska västkusten och simmar ända upp till Bergen i Norge. Där viker de av västerut, rundar Shetlandsöarna och simmar sedan  mot Sargassohavet. Minskningarna kan också bero på att allt färre vuxna ålar lyckas ta sig till Sargassohavet för att leka.  Fiskeriverket har beräknat att de har ungefär 30 procents chans att överleva en passage genom ett vattenkraftverk. Ålarna sugs fast mot gallren som skyddar turbinerna, eller så passerar de gallren och skivas av turbinbladen.

– Sargassohavet är på många sätt en ”marin öken”. Men planktonproduktionen är högre i vissa zoner där kallt och varmt vatten möts, och det är framför allt där som man hittar ålynglen, säger Kim Aarestrup, som är forskare vid Danmarks tekniska universitet och som deltog i expeditionen.

Planktonproduktionen i Sargassohavet är känslig för temperaturförändringar, och ett varmare klimat kan rubba balansen. Men om det är en bidragande orsak till den kraftiga nedgången som vi ser nu är oklart.

/ artikel

american-eel-480

Ålens nedgång sammanfaller med en annan studie SIBER. Ett av projektets övergripande resultat är att löst kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet under perioden 1970-2001 Studien ingick i ett EU-finansierat projekt där forskare från Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige har samarbetat.

Älvarna är dom största kiselproducenterna för Östersjön och dammarna gör att vattnets uppehållstid ökar vilket gör att kisel hinner förbrukas innan det når havet vilket påverkar tillväxten av plankton. Detta har skett samtidigt som halterna av fosfor och kväve har ökat. I ett längre tidsperspektiv visar våra skattningar att halterna har minskat betydligt i jämförelse med 1900-talets början. I de odlingsförsök som genomförts inom projektet SIBER har det visat sig att löst kisel blir en bristvara hos kiselalgerna vid mycket högre halter än man tidigare har trott. Mycket tyder också på att mängden djurplankton har minskat och att detta kan vara orsaken till att abborrens och gäddans yngel svälter ihjäl och att strömmingen blivit allt magrare. Det verkar inte osannolikt att kiselbristen spelat en viktig roll i denna utveckling. Förhållandet mellan de viktiga näringsämnena kväve, fosfor och kisel är av största betydelse för vilken typ av växtplankton som ska frodas.

11072929_10203929885189223_8251622121018673639_n

Vattenkraftverken fungerar som reningsdammar och stoppar kisel att nå havet.

image001_copy_1259

Stora Vattenkraftverk i Norge.

Artiklar om minskningen av kisel i Skandinavien.

Löst kisel minskar i Östersjön

Kisel en doldis med stor betydelse

Fakta Kisel

KISELALGER Kiselalger har kraftiga skal av kisel. De är huvudföda för många djurplankton. Kiselalger är de första att blomma på våren. Blomningen sker i de övre vattenmassorna och efter några veckor har alla näringsämnen förbrukats. Kiselalgerna dör då och faller till botten där de blir föda för andra djur som t.ex. musslor, växter och kräftdjur. Kiselalger förekommer också i höstblomningen.Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för fisk

Bilder 1 kisel /svartvita

Bilder 2 kisel / färg

RHC

Facebookgrupp Save The Baltic-Salmon

Facebookgrupp Save The Baltic-Water For Life

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

1040@80

Kisel och plankton

plankton1

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.