Framtidens fisk växer på land

Vad sägs om detta? Vår största Mattidning har i sitt senaste nummer en artikel om odling av fisk på land: De öppna fiskodlingar i sjöar och hav medför problem – som att de odlade fiskarna kan rymma och sprida smittor eller att odlingarna medverkar till övergödning av sjöar och hav. Ett sätt att utveckla fiskodlingen… Continue Reading


Konstruktionsbrist finns bland många fiskvägar.

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Målet var att dra slutsatser kring hur konstruktionen bör utformas. Totalt har 47 fiskvägar besökts, men på grund av kunskapsbrist rörande konstruktionen hos flera fiskvägar och fiskvägarnas effekt, har man bara delvis uppnått syftet. Av de fiskvägar som bedömdes ha god funktion fanns 25 stycken omlöp, ett… Continue Reading


Mystisk massdöd av måsar

Informationscentralen för Bottniska viken har under måndagen fått in en rapport om att ett tjugotal döda måsar påträffats på en ö utanför Holmsund, Umeå kommun. Under helgen påträffades ca 25 döda måsar ute på en ö utanför Holmsund, Umeå kommun. Den privatperson som gjorde upptäckten frös in en av måsarna. Fågeln kommer att skickas till… Continue Reading


Kunglig nationell vattenkonferens.

Fokus för konferensen är våra Norrländska skogsälvar. Sjöar, vattendrag och hav är en viktig gemensam naturresurs med stor betydelse för den biologiska mångfalden. För att skydda vattenmiljön krävs det därför tillstånd om man vill utföra åtgärder som kan påverka yt- eller grundvattnet. Vattenverksamhet är en benämning på åtgärder som på olika sätt påverkar grund- eller… Continue Reading


Ocean Drifters

Se Richard Kirbys film som avslöjar hur kisel och plankton har format livet på jorden och fortsätter att påverka våra liv på ett sätt som de flesta av oss aldrig kan föreställa sig. Filmen har ett mycket fint bildpråk som även förklarar hur viktiga älvarna är för havet marina djurliv. Kiselbristen i Östersjön är en av… Continue Reading


Ny studie visar att ålen är beroende av plankton och kisel.

Forskning&Framsteg  En ny studie från en expedition med ett danskt forskningsfartyg har studerat hur ålynglen lever under sin första tid i Sargassohavet. Resultatet visade att det är plankton som är ålens huvudföda. Expeditionen har även upptäckt att ålarna som lämnar Östersjön inte tar den närmaste vägen till Sargassohavet. Vid Öresund svänger de norrut och följer den svenska västkusten och simmar… Continue Reading