Fiskevård är en konstgjord andning

Fiskevård

Vattenkraftverken är ett hot mot ålen, som riskerar att strimlas vid den vandring den gör till Sargassohavet. Just nu planteras det ut 200 000 ålar som har släppts ut i sju olika vattendrag i Halland. Utsläppen görs för att öka beståndet av den rödlistade och akut hotade europeiska ålen, rapporterar SVT Halland. Varje år planteras nya ålyngel ut på olika platser.

Ål på bunden af Isefjorden

Ål

46 av Sveriges fiskarter är beroende av lekvandring mellan hav och sjö. 

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring.

Flertalet av dessa är rödlistade arter och möjligheten till fri vandring mellan havet och älvarna är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Det finns ca 2200 vattenkraftverk i Sverige

Hälften av alla dammbyggnader är ”små” privata kraftverk där endast 3 % har fiskvandringsvägar. I Sverige har det i vattendomarna ålagts kraftverksägarna att motverka fiskdöd genom en aktiv fiskevård, bland annat genom utsättning av fiskyngel, främst lax och havsöring. Detta är dock som en form av konstgjord andning, när utsättningarna upphör dör populationen eftersom orsaken till fiskdöden finns kvar ( vattenkraftverket).

Fiskvandring – arter och drivkrafter

Siken hotad vi söker svar

Laken listad som hotad fiskart.

Brev till EU- komissionen

Dammregister

USA tar ansvar i frågan. 

De senaste 20 åren har över 850 dammar tagits bort i USA och över hundra enbart under 2012 och 2013 Exempelvis sprängdes CanyonDammen som är över 60 meter hög och sprängningen därmed den största ”flod-befrielsen”  efter 100 års elproduktion. Läs Artikel 

Det är inte bara fiskar som drabbas av vattenkraftverk.

Dammarna fungerar även som reningsdammar och skapar näringsfattgga vatten, redan 1921 fanns det Amerikanska studier som visade att vattenkraftens dammbyggnader gav kiselbrist och näringsfattiga vatten, vilket påverkade mångfalden negativt i hela vattendraget. Även här i Sverige har biologer under förra seklet fram till nu försökt förmå kraftbolagen att ta med detta faktum i miljökonsekvensbeskrivningen till nya vattenkraftverk men utan respons från kraftbolagen.

Mängden kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet,

Det visas i ett forskningsprojekt som redovisas i en doktorsavhandling vid Tema Vatten, Linköpings universitet.

Dammbyggen inom vattenkraft  påverkar tillflödet av kisel till Östersjön. Kisel vittrar från berggrund och följer med sötvattensflöden ut i havet. Forskarna tror att kislet börjat minska redan på 1950- och 60-talet. Minskningen fortsätter sedan under 1900-talets andra hälft.

Löst kisel spelar en viktig roll för näringskedjan i vatten. Det behövs för att bygga kiselalger, vilka äts av djurplankton. Plankton i sin tur är viktig näring för fisk. Även andra vitaminer, frön och fiskmat sedimenteras i dammarna.

Övergödning och dammbyggen är de två orsaker som forskarna pekar ut till de sjunkande kiselhalterna i Östersjön.

Läs KISEL en doldis med stor betydelse. 

Fiskar blir mindre och mindre

Frågor kring näringsfattiga vatten

Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön.

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

LIFE_Symbol0001

LIFE-projekt

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.