Catch and release, tips och råd.

Att fånga fisk och sedan släppa tillbaka den kallas catch and release. De flesta fiskar överlever, men metoden kan ändå ha negativa effekter på fisken och dess population. I Tyskland är det exempelvis förbjudet att släppa tillbaka fiskar som annars är lagliga att ta upp.

252553_2100166511584_4510576_n

Ingen sådan lag existerar i Sverige, så det är upp till varje enskild sportfiskare att avgöra det moraliska i att ”leka” med fisken.

I denna artikel kommer endast frågor kring den ekologiska aspekten av catch and release att belysas. För den skull kan inte den etiska problematiken anses vara oviktig, och sannolikt kommer den debatten att fortlöpa.

Inom sportfisket idag är avsikten inte att i första hand fånga en fisk för middagsbordet. Istället är det ofta tjusningen i att lura en stor eller vacker fisk att nappa som är belöningen. Allt mer har insikten om att en fiskpopulation är en resurs som måste vårdas och skötas för att den inte skall sina, slagit rot bland sportfiskare. I fisketidningar visas idag bilder på sportfiskare med levande troféfiskar, som kort efter att de mätts, vägts och förevigats på bild sätts tillbaka i det vatten de nyss fångades i.

Om en fisk överlever eller inte beror på en rad faktorer, till exempel vilken fiskart man fångat, vid vilken vattentemperatur, när under fiskens livscykel den fångades, vilken typ av krok som användes, var i munnen kroken satt, hur länge fisken drillades och hur den behandlades under landning och återutsättning. Även om man sett den fisk man fångat vifta på stjärtfenan och simma iväg kan man inte vara säker på att den inte senare dör till följd av indirekta effekter. En uttröttad fisk kan bli ett lätt byte för en glupsk rovfisk.

Kunskap krävs Många fiskpopulationer är känsliga för hård beskattning. Ett utan tvivel effektivt skydd är då att totalförbjuda fisket. Sportfiske är dock en stor och viktig samhällsrörelse med många positiva kringeffekter, varför catch and release, i kombination med exempelvis fredning under vissa tider, mycket väl kan anses vara en fungerande fiskevårdsmetod. Det är dock viktigt för fiskaren att ”känna sin art”och vilka faktorer som ger upphov till direkt dödlighet och indirekta effekter på den enskilda fisken och dess population. Med stor kunskap och försiktighet hos den enskilda fiskaren kan den negativa effekt som catch and release orsakar minimeras till en ur ekologiskt perspektiv acceptabel nivå.

bolga

För att det ska vara meningsfullt att släppa tillbaka fisk som man inte behöver är det viktigt att hantera den på rätt sätt. Man kan inte vara helt säker på att fisken inte lidit skada efter att ha fångats, även om den simmar iväg när man släpper tillbaks den.

Fisk som fångats med naturliga beten som mask, räka eller liknande dör i avsevärt högre utsträckning än fisk som fångats på konstgjorda beten. Naturliga beten sväljs ofta djupare av fisken vilket ökar risken för allvarliga skador.

dsc02029_13811854

Eftersom våra strömmande vatten är viktiga uppväxtområden för ungstadierna av fisk är fiske med naturliga beten speciellt olämpligt i dessa vatten. Det är på grund av detta som det är förbjudet att fiska med naturliga beten i strömmande vatten i samtliga fjäll-kommuner. Detta förbud gäller även om din ambition är att släppa tillbaka fisk under minimimåttet!

Tips! Drilla fisken så snabbt och effektivt som möjligt så att fisken inte drabbas av mjölksyraförgiftning. Undvik för lätt utrustning. För tunn lina eller för mjukt spö medför att fisken drillas under onödigt lång tid. Mjölksyran hinner då byggas upp och risken för allvarliga skador på fisken ökar.

Själva frisläppandet…

För själva avkrokningen och släppandet av fisken finns några tumregler att tänka på:

  • Undvik att ta upp fisken ur vattnet – en ytligt krokad fisk kan ofta krokas av medan den fortfarande är i vattnet. Ta tag i kroken och vrid så att fiskens egen tyngd får den att glida av krokspetsen.
  • Om fisken sitter hårdare och du måste hålla i den för att kunna kroka av den, bör du fukta handen innan du tar i fisken. På detta sätt undviker du skador på fiskens slemlager som är ett mycket viktigt skydd mot infektioner. Undvik att krama fisken över det känsliga bukområdet och vidrör ej gälarna.
  • En fisk som vänder buken upp när du släpper den kan du hjälpa genom att hålla den rättvänd med huvudet mot strömmen så att friskt vatten kan syresätta gälarna. En ökad syresättning snabbar på nedbrytningen av mjölksyra och fisken återhämtar sig fortare. När fisken visar tecken på att vilja slå sig fri kan du pröva att släppa den – men släpp den inte i huvudströmmen direkt utan låt den få chans att hitta strömlä så att den kan fortsätta att återhämta sig.
  • Om fisken blöder ymnigt eller inte visar tecken på återhämtning bör du avliva den och spara den som en del av din dagsfångst (bag-limit).

Läs även

Catch and release – bra fiskevård?

Släppa tillbaka fisk

Catch and release – hur påverkar det fisken?

11350628_10204260191006662_5592758870532688291_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.