Riv kraftverken för att stoppa myggplågan vid nedre Dalälven

Tiden före byggandet av det statliga vattenkraftverken hade älven en hög och kall vårflod som spolade igenom våtmarkerna och var inte särskilt gynnsam för myggproduktion. Idag fylls i stället våtmarkerna av varmt och grunt vatten under sommaren och de blir alltmer näringsrika. Vattenregleringen i Dalälven i kombination med dess flacka topografi skapar ett växthus för populationen av stickmyggor.

vy-nedre-dalalv

Det ger optimala förutsättningar för stickmygga  som är en medelstor, ovanligt aggressiv mygga vars honor är specialiserade på att suga blod. Denna myggart är utbredd över tempererade delar av Europa, Asien och Nordamerika, men är sällan så vanlig som vid nedre Dalälven.

I motionen framhålls  att ingen kan förstå hur besvärligt det är med myggorna om man inte upplevt det.

2319449_1200_900

Bekämpning av stickmyggor har pågått sedan 2002.

Nedre Dalälvsregionen är ett av Sveriges värdefullaste naturområden. Området har dock under en längre tid plågats av massförekomster av översvämningsmygg. Tillfälligt har detta lösts genom bekämpning med bekämpningsmedel- BTI. Efter klartecken från Kemikalieinspektionen har ett företag besprutat våtmarkerna bl a inne i Färnebofjärdens nationalpark. Ett villkor för att kunna tillåta spridning av BTI i området var att ett uppföljningsprogram skulle genomföras.

Enligt landets främsta forskare på rinnande vatten, Christer Nilsson är det anmärkningsvärt att man lagt så stort fokus på att döda myggen istället för att angripa hur problemet uppkommer De biologiska bekämpningsmedel som använts på senare år inte är någon lösning på längre sikt. En ensidig inriktning på bekämpning av stickmygg med BTI utgör ingen långsiktigt hållbar lösning på myggproblemet vid nedre Dalälven. Sådan bekämpning blir ett kostsamt Sisyfosarbete som dessutom på sikt kan komma att bli verkningslös och som i värsta fall istället kan ger resistensproblem.

Befolkning har inget förtroende för myndigheter och kraftbolag.

Utredningen från Naturvårdsverket har väckt misshag. Exempelvis har utredningen upplevts som ett försök från naturvårdsmyndigheterna att stoppa myggbekämpningen. Ett flertal personer har angripit oss verbalt och vi har till och med hotats med människorov och misshandel.  Naturvårdsverket skriver i utredningen  att myndigheten aldrig tidigare mött en befolkning som varit så psykiskt stressad men samtidigt i vissa stycken så ensidigt informerad och som haft ett så lågt förtroende för myndigheter och ansvarigt kraftbolag som ännu inte har visat något intresse av att ändra sin vattenreglering i nedre Dalälvsområdet, trots att den allra största orsaken till myggplågan vid nedre Dalälvsområdet är vattenregleringen, alltså vattenkraftverken.

Vi från Save The Baltic-Water for life anser att det nu får vara ”färdiglekt” från stat, myndigheter och kraftbolag, att man istället för ny vattenföring eller bekämpningsmedel river ut kraftverken och återställer vattendragen för att gynna andra olika näringar, bland annat jordbruk, skogsbruk, sportfiske och turism.

Kravet är inte orimligt eftersom det finns andra bätttre ”gröna alternativ” som kan byta ut kraftverken som orsakar myggplågan. Dessutom är båda kraftbolagen statliga ( Finskt och Svensk) och borde vara av samhällsintresse att lösa myggplågan via våra skattemedel.

Artiklar, publikationer, TV och Radioprogram:

Radio

Trögt ändra vattenföring mot mygg

Vill se långsiktig strategi kring myggplågan vid nedre Dalälven P4 Dalarna

Publikation Naturvårdverket

Mygg och Bti i nedre Dalälven

Artiklar

Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven ( Länsstyrelsen)

Forskare: Så blir vi av med myggplågan för gott  ( Miljöaktuellt)

Vinst viktigare än myggplåga ( Fiskejournalen)

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

Läs även

Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön

Anpassa vattenkraften i Ljungan för sportfisket och för ett friskare hav.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.