Elcertifikatsystemet är ifrågasatt bland folkvalda.

Idag skriver Dagens samhälle / debatt att folkvalda tror inte längre på elcertifikatsystemet. I en färsk undersökning från ekonomikonsultföretaget Copenhagen Economics svarar våra folkvalda att de anser att satsningar på Forskning och utveckling (FoU) är den viktigaste åtgärden för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. Subventioner till exempel via det så kallade elcertifikatsystemet som drivit på framväxten av framförallt vindkraft, ser enbart 25 procent av ledamöterna som rätt väg fram.

Dagens Svenska energisystem behöver reformeras om vi ska klara både klimatutmaningen och bibehålla en stark ekonomi och internationell konkurrenskraft.

Läs hela artikeln här

Tidigare under året har vi från Save The Baltic-Water for life lagt olika förslag på hur man på bästa sätt ska bygga upp ett hållbart samhälle utan konflikter mellan kraftbolag och sportfiskare. Bl a är förslagen att Elcertifikatsystemet bör reformeras till att markägaren även ska få möjlighet att byta ut vattenkraftverk till annan förnybar energikälla d v s vindkraft , solkraft etc på platser där vind och sol passar bäst. D v s till havs eller där vindkraften inte stör samhälle och djurlivet.

se artiklar och WebTV.

Ge mig en vindsnurra till havs och jag stänger mitt vattenkraftverk.

WebTV:  Save The Baltic- Water for life

Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön.

75 % av alla svenska fågelarter är drabbade av tiaminbrist

Vilken sorts vattenkraft är miljövänlig ”på riktigt”.

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.