Det brinner en eld från norr till söder!

Hej alla! Ett brev betyder så mycket! Nya bundsförvanter lika så! Vi har nu fått kontakt med två eldsjälar i Värmland och Dalsland! Preben Mortensen med en kanotfirma för vild- marksafaries. Mailadress: canoes@swipnet.se Dessutom med ett engelskt par, Colin och Lizi Sheapheard. Mailadress: skackodegarden@gmail.com Du får här ett brev från Colin, översatt av mig och… Continue Reading