Vattenkraft på hög höjd eller längst upp i älvsträckan är minst skadlig för Östersjön.

Just nu pågår samtal om vilken sorts vattenkraft som är miljövänlig ”på riktigt”. Vissa experter menar att man måste börja med att riva ut de 1500 st minsta kraftverken och behålla de stora dammbyggnaderna för att trygga energiförsörjningen. Frågan är vilket alternativ som är det bästa för Östersjöns miljö?

I andra länder är det exempelvis förbjudet att bygga vattenkraftverk mitt i huvudfåran eftersom all biologisk mångfald finns där. Man ser hellre att man bygger småskalig vattenkraft eller dammar på hög höjd eller långt ifrån älvfåran där fiskarterna i älven inte drabbas.

Kan man införa samma synsätt i Sverige?

pumpkraftstatkraft

Frågan är viktig att utreda eftersom vattenkraftverk ger en stabil elproduktion och fungerar även som reglerkraft eftersom produktionskapaciteten kan ändras snabbt. Vattenkraften är en viktig energikälla av betydelse för att uppfylla EU:s förnybarhetsdirektiv och de svenska energimålen om förnybar energi.

Vattenkraft har negativa ekologiska effekter.

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring.

I Sverige har det i vattendomarna ålagts kraftverksägarna att motverka utrotningen av arter genom en aktiv fiskevård, bland annat genom utsättning av fiskyngel, främst lax och havsöring. Detta är dock som en form av konstgjord andning, när utsättningarna upphör dör populationen. Andra arter som ål, sik, lake och nejonöga försvinner därför från ekosystemet.

Fler artiklar

Siken hotad vi söker svar. 

Brev till EU-komissionen (angående ål-döden)

ArtDatabanken listar laken som Nära hotad

Frågor kring näringsfattiga vatten

Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön

Att bygga ett vattenkraftverk mitt i älvfåran är detsamma som att såga av stammen på ett fruktträd. Om man enbart plockar frukterna från trädet överlever trädet

Hur man beskär ett äppelträd och räddar en älv. 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.