Kallelse till årsmöte i föreningen Rädda Höga Kusten

Tid: Onsdag 24/6 klockan 18 30 Plats: Bygdegården i Docksta Medlemmar och övriga intresserade av god miljö för oss och kommande generationer hälsas härmed välkomna till vårt årsmöte! Föreningens målsättning är som tidigare att befria oss från de allvarligt övergödande fiskodlingarna utanför den centrala delen av Höga Kusten. Det nya som har hänt är att vi nu… Continue Reading