Anpassa vattenkraften i Ljungan för sportfisket och för ett friskare hav.

Just nu haglar det in olika larmrapporter om att Östersjön lider av näringsbrist, fågeldöd, vitaminbrist, kiselbrist, världens största bottendöd och att algblomningar skapar giftalger BMAA som bland annat misstänkts ligga bakom fågeldöd , M74 och andra nervsjukdomar.

Orsaken till vitaminbristen är forskarna oense om, men det är dock bevisat att vattenkraften skapar näringsfattiga vatten och fiskarna svälter intill kraftverken. (Lyssna till SverigesRadio/ Fiskar blir mindre och mindre ) näringsbristen påverkar även havet.

Anledningen till att fiskarna krymper är att vattenmagasin får genom den onaturliga nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten ett stört ekosystem. De konstanta svängningarna i vattenstånd gör att näringsämnen transporteras bort från den produktiva strandzonen så att vattenmagasinen drabbas av näringsbrist. Nedströms dammen kommer den gamla strömfåran att vara ömsom torr och ömsom ha högvatten – en förändring i levnadsmiljön som blir svår att anpassa sig till för samtliga arter. I uppströms dammen får man också en kraftig förändring, där bland annat bottenförhållandena förändras genom sedimentering.

bornforsen

I USA har man insett att kraftverken skapar näringsfattiga vatten och att hela den ekologiska kedjan drabbas, därför river man nu vattenkraft över hela landet närmare 125 st noga räknat under 2014.

Läs artiklar.

The Positive Environmental Effects of Removing Dams

Damnation

World’s Largest Dam Removal Unleashes U.S. River

After Century of Electric Production

Eftersom Östersjön är ett känsligt avrinningsområde föreslår vi att Sverige måste befria fler älvar där kraftverken inte får vara ”stängda” eller där det INTE  förekommer dammbyggnader i huvudfåran. I andra Europeiska länder är det exempelvis strängt förbjudet att nyttja vattenkraft i huvudfåran eftersom den största andelen av biologisk mångfald finns i huvudfåran.

Vi menar att det egentligen bara finns två sorters ”miljövänlig” vattenkraft och det är i en så kallad Kungsådra där stor del av vattnet kan strömma förbi kraftverket och där dammbyggnaden inte finns i huvudfåran.

Fors-Ravlanda_small(0)

Vi föreslår därför att vattenkraften i Ljungans vattensystem i framtiden ska vara ett modernt provområde för NY vattenkraft där befintliga kraftverk anpassas eller bytes ut mot annan förnybar energikälla. Samtidigt räddar vi havet och laxen och alla de andra rödlistade fiskarterna som är beroende av lekvandring.

Lekvandring- Fiskarter och drivkrafter. 

Siken hotad vi söker svar

Ålen snart utrotad.

Artdatabanken listar Laken som en hotad art

WWF ger svar på tal. 

Ljungan

562260_3177398515599_402175842_n

Ljunganlaxen :

980

Läs även:

Håller laxen på att ta slut?

Save The River Ljungan

Leo Ljungan info

Vattenkraften.se

Ljungan mycket långt i från toppform

980 (1)

Läs även brevet vi skickade in till EU kommissionen där vi vill att man även utreder turbinerna som finns i kraftverken.

Brev till EU-kommissionen

555366_3177388555350_1828012751_n

Västernorrland har totalt ca 10 000 vattendrag 2 000 vandringhinder för öring och 3 300 vandringshinder för övrig fisk, bottenfauna eller kräftor. Vägtrummor, gamla kvarndammar och Kraftverksdammar är vanliga vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (lekvandring)

Indalsälven

150422_3177413275968_1213908115_n

Ångermanälven

1660882_10201298088835959_833692858_n

facebooksida: Save The Baltic-salmon 

11350628_10204260191006662_5592758870532688291_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.