Vem ska betala kalaset?

Vem ska betala gruvbolagens saneringskostnader? Varför är det så dålig kontroll av nyetablerade gruvföretag? Finns det brister i lagen från 2007 som skulle minska risken med att notan för sanering läggs på skattebetalarna? Läs artikeln i DN: http://www.dn.se/ekonomi/skattebetalarna-kan-sta-for-gruvbolagens-saneringskostnader/ Foto Hans-Olof Utsi


Sviker regeringen Ojnareskogen?

JUNI 17, 2015 / JENS HOLM (V) För en dryg vecka frågade jag miljö- och klimatminister Åsa Romson om när regeringen väntas fatta beslut om skydd för Bästeträsk på Gotland, där Ojnareskogen ligger. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i april i år att man ställer in slutförhandlingarna om företaget Nordkalks ansökan om kalkbrott i området. Naturvårdsverket har… Continue Reading


Miljödomstolsförhandlingar

Miljödomstolsförhandlingarna angående Värö-bruk avslutades på onsdagen Förhandlingarna har förts i en konstruktiv anda där sakfrågorna disskuterats ingående. Den diskussion som förts har varit långt från de förslag som bruket hade från början. Naturvårdsverket ,Länstyrelsen, Hav och vattenmyndigheten , och fisket har haft en samstämmig kritik mot brukets förslag, och bruket har hela tiden fått backa,… Continue Reading


Vattenkraft på hög höjd eller längst upp i älvsträckan är minst skadlig för Östersjön.

Just nu pågår samtal om vilken sorts vattenkraft som är miljövänlig ”på riktigt”. Vissa experter menar att man måste börja med att riva ut de 1500 st minsta kraftverken och behålla de stora dammbyggnaderna för att trygga energiförsörjningen. Frågan är vilket alternativ som är det bästa för Östersjöns miljö? I andra länder är det exempelvis förbjudet att bygga vattenkraftverk… Continue Reading


Kallelse till årsmöte i föreningen Rädda Höga Kusten

Tid: Onsdag 24/6 klockan 18 30 Plats: Bygdegården i Docksta Medlemmar och övriga intresserade av god miljö för oss och kommande generationer hälsas härmed välkomna till vårt årsmöte! Föreningens målsättning är som tidigare att befria oss från de allvarligt övergödande fiskodlingarna utanför den centrala delen av Höga Kusten. Det nya som har hänt är att vi nu… Continue Reading


Den livsfarliga klimatpolitiken.

Just nu pågår ett systematiskt utrotning av biologisk mångfald runt om i världen. Exempelvis har Världsbanken  återigen börjat omfamna megadammar inom vattenkraft som ska generera förnybar energi. 2014 satsade banken mer än hälften av sin utlåning till stora vattenkraftprojekt i utvecklingsländerna. Den amerikanska kongressen är fortfarande den största bidragsgivaren till bankens kapital. Mängden vattenkraftverk förväntas stiga med över 20%. Den stora… Continue Reading


Sportfiskare och kraftbolagsägare samtalar om hållbarhet och framtid

Sportfiskemässan i Jönköping 2015 Under sportfiskemässan spelade vi från föreningen in 2 st webb-TV program där ena delen gick under namnet: Forskare som möter föreningsliv. WebbTV del 2 tar upp Sportfiske-VM , hållbarhet och framtidens energi och om hur vi tillsamman löser frågan om den pågående miljöförstöring som vattenkraften orsakar för älvar och hav. Otso Valta från… Continue Reading


Nordkalks stenbrott kommer ge ”oåterkalleliga skador” på det intilliggande Natura 2000-området

Naturvårdsverket har gjort egna hydrogeologiska undersökningar vid Ducker i Bunge. Det visar på fel i tidigare undersökningar som SGU och Nordkalk gjort. NordKalk Naturvårdsverket skriver också till regeringen att det här stärker bilden av att den föreslagna utvidgningen av Natura 2000-området Bästeträsk utgör en ekologisk helhet. – Nu har vi ju hårdfakta på att de… Continue Reading


Nu gör Bergvik Skog och Stora Enso en naturvårdssatsning på vattenlandskap

Ett mål är att skydda den hotade flodpärlmusslan, som finns i flera av vattendragen som omfattas av satsningen. – Vi behöver hitta metoder och modeller för att planera i landskapet, säger Börje Pettersson, chefsekolog på Bergvik Skog. Totalt är det tre områden i landet som omfattas av satsningen. I Hälsingland är det Skärjån söder om Söderhamn… Continue Reading


Anpassa vattenkraften i Ljungan för sportfisket och för ett friskare hav.

Just nu haglar det in olika larmrapporter om att Östersjön lider av näringsbrist, fågeldöd, vitaminbrist, kiselbrist, världens största bottendöd och att algblomningar skapar giftalger BMAA som bland annat misstänkts ligga bakom fågeldöd , M74 och andra nervsjukdomar. Orsaken till vitaminbristen är forskarna oense om, men det är dock bevisat att vattenkraften skapar näringsfattiga vatten och fiskarna svälter intill kraftverken. (Lyssna till SverigesRadio/ Fiskar blir mindre… Continue Reading