Vattenmyndigheten ansöker om stort LIFE-projekt

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har precis skickat in en ansökan för ”LIFE IP North Baltic”. Syftet är få bidrag från EU till miljöförbättrande åtgärder i våra vatten.

– Vi ansöker om cirka 100 miljoner kronor, som sedan fördelas till de organisationer som är med. Går ansökan igenom kommer Havs- och vattenmyndigheten att bidra med cirka 45 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet ligger på cirka 220 miljoner kronor.Besked väntas i september om vi får pengarna. Om ansökan beviljas startar projektet 1 januari 2016 och pågår fram till sommaren 2023.

Syftet med projektet är att med ökad kunskap, teknikutveckling och samverkan göra åtgärdsarbetet så kostnadseffektivt som möjligt. Ett deltagande är kopplat till en viss medfinansiering. Storleken på medfinansieringen bestäms under ansökningsprocessen och beror på vilka åtgärder som är intressant för kommunerna att medverka i och hur många kommuner som deltar. Alla kommuner i projektet förväntas få ungefär samma procentuella medfinansiering. Alla organisationer som deltar som partners i projektet är också med och delar på kostnaderna för den samordning som kommer att behövas.

Ansökan har initierats och tagits fram inom ramen för Mälarens vattenvårdsförbunds projekt Mälaren – en sjö för miljoner och bakom ansökan står bland annat länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund, VA-huvudmän, högskolor- och universitet och Havs- och vattenmyndigheten.

LIFE_Symbol0001

Ett av de inskickade förslagen som har medfinansiering är Bror Högboms förslag till Fiskvandringsrondell.

Fiskvägen är ett prefabicerat (gjord på fabrik) för fiskvandring förbi dammbyggnader eller andra hinder för att gynna lekvandrande fisk. Exempelvis ål, sik, asp, nejonöga, öring och lax.

Fiskvägen är fördelaktig vid höga fallhöjder, ogästvänlig terräng och torrfåror där man vill bestämma det exakta vattenflöden.

Cirklarna kan även fungera som objekt vid konstnärlig gestaltning/utsmyckning vid bebyggelse.

10320613_10203957472758895_7065812034497990260_n

Test i plexiglas / med Slitsränna ( Bästa teknik enligt Havs- och vattenmyndigheten)

11377355_945718238792223_3967442544159958930_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.