Vattenmyndigheten ansöker om stort LIFE-projekt

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har precis skickat in en ansökan för ”LIFE IP North Baltic”. Syftet är få bidrag från EU till miljöförbättrande åtgärder i våra vatten. – Vi ansöker om cirka 100 miljoner kronor, som sedan fördelas till de organisationer som är med. Går ansökan igenom kommer Havs- och vattenmyndigheten att bidra med… Continue Reading