Utan dricksvatten – inget liv!!

En halv miljon liter processvatten i timmen, i decennier!!

arv-logga

Riksdagsledamöter, Vättern och hela sjösystemet ut till Östersjön behöver er hjälp…

På den ena sidan står dricksvattenförsörjning för miljoner människor och på den andra kortsiktig brytning av sällsynta jordartsmetaller.

Seminarie om den planerade REE gruvan i Norra Kärr/Gränna
Onsdagen den 3e juni kl 13.30-15.30
Plats: Riksgatan 2, RÖ – 10 , Riksdagen

ANMÄLAN TILL: Annika Lillemets annika.lillemets@riksdagen.se senast 1a juni.

Tasman Metals förbereder en öppen dagbrottsgruva i Norra Kärr vid Östra Vätterbranterna, strax
norr om Gränna mycket nära Vätterns strand och med naturlig avrinning i sjön!
Vättern, är klassad som Natura 2000 område och har även nyligen blivit Vattenskyddsområde. Vättern
är en av Sveriges största råvattentäkter och i dagsläget tar 11 kommuner sitt dricksvatten ur sjön,
inom 40 år beräknas Vättern försörja ca 4 miljoner människor inkl Stockholm med dricksvatten.

Tasman Metals, planerar ett stort dagbrott: ca 160 m djupt, gruvavfallsdammar och processbygnader mm.
Verksamheten kommer att ta ett stort område i anspråk, i ett mycket vattenrikt område med många bäckar
som naturligt rinner nerför branterna, ut i Vättern. Det är även många människor som bor i området. Dagbrottet kommer att ta ca 10 kvadrat kilometer i anspråk, under 20 års drift. Som jämförelse kan nämnas
Aitik gruvan – Skandinaviens största dagbrott med omfattande sandmagasin, som idag upptar ett ca 15
kvadratkilometer stort område.

REE gruvor genererar stora mängder avfall eftersom jordartsmetallerna finns i så små koncentrationer.
Stora mängder berggrund måste först krossas och sedan lakas metallerna ur stenkrosset med hjälp av
koncentrerad svavelsyra. Restprodukten innehåller bla: uran, torium, höga halter av bly och andra tungmetaller, ämnen som måste förvaras i avfallsdammar under en mycket lång tid.

Alla gruvdammar läcker; det är alla experter på dammanläggningar eniga om.
Det finns dessutom en stor risk för översvämningar vid kraftig nederbörd, vilket spås bli betydligt vanligare
då klimatet förändras.

Gruvbolaget konstaterar i sin rapport: The support of the state of Sweden, was demonstrated by the fact that Tasman Metals was granted the exploitation concession in January 2014″.

Föreläsare: Professor Emeritus Olov Holmstrand, Docent Eva-Lotta Thunqvist, Miljöjurist Gunilla Högberg-Björck
Moderator: Carl Schlyter
Arrangörer: Aktion Rädda Vättern/Gränna, Naturskyddsföreningen Tranås, Urbergsgruppen/Grenna-Norra Kärr, Miljöpartiet

Bild1 (1)ladda ned

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.