Leduån bildar fiskevårds område

Leduån bildar nytt fiskevårds område och räknar vara klar till hösten 2015. ”20 000 havsöringsungar kommer att sättas ut i år, första året var 2014.

Leduån är en skogsälv som rinner genom nio stycke sjöar samt fyra mindre tjärnar i de övre delarna av ån. Det unika med Leduån är att den har ett relativt jämn fallhöjd med strax över 300 m på en sträckning av drygt 60 km. Detta skapar ett jämnt vattenflöde längs hela ån vilket är positivt för t.ex. havsvandrande fisk.Leduån
imag008
Samtliga sjöar är mer eller mindre sänkta. Den största sänkningen är troligtvis genomförd i Nyåkerssjön. Exempelvis så är Bjärtsjön sänk med ca: 90 cm från naturlig orörd nivå.
imag007imag010imag009
Från lokala sägner sägs Leduån, innan dammbyggnationerna på mitten av 1700-talet ha haft stora bestånd av bl.a. havsvandrande fisk samt ett rikt bestånd på ål. Detta stärks också genom noteringar i böcker som talar om tiden innan dammbygget. Kring flottningsepoken som först börjades att inspekteras kring 1919, har ett stort antal aktiviteter påverkats åns utseende och sträckning. I Leduån ägde flottningen rum fram till 1960 och inga restaureringar efter denna epok har genomförts sedan dess. Utöver flottningen har aktiviteter kring kvarna, sågverk och kraftverk anlagts kring ån och en av de största aktiviteterna har främst varit kring Brattsbacka.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.